Delegacija Vlade FBiH prezentira u Londonu blokove za istraživanje nafte i plina