Počela druga faza zajedničkog programa Vijeća Evrope i EU 'Horizontal Facility'