U oktobru u Sarajevu 'Loading' konferencija za igrice i animacije