Iz BiH hadž će obaviti 1.680 vjernika, prva grupa putuje 29. jula