UDRUŽENJE KUHARA U BiH OSNIVA CENTAR ZA NEFORMALNU EDUKACIJU KADROVA