Najvažnije je da je Haaški sud pokazao da je međunarodna pravda dostižna