'Krug 99' o državotvornom nejedinstvu i neprijateljstvu prema BiH