Održan okrugli stol SSK-a 'Nove turističke atrakcije na Balkanu'