Održan tematski sastanak roditelja 'Gdje nakon završene osnovne škole'