PSBiH - Krišto predsjedavajuća, Zvizdić i Radmanović zamjenici predsjedavajuće