FUCZ i češka policija radili na uklanjanju eksplozivnih sredstva u Hadžićima