Obilježeno 55 godina rada i 80 godina života akademika Hanjalića