FENA.BIZ

16.03.2020. 11:46

LILIUM - Veliki interes studenata za Digitalnu akademiju, obezbjeđen popust

Kako se pojavio veliki interes studenata za Digitalnom akademijom, odlučili smo obezbijediti 20% popusta za sve studente na ukupnu cijenu akademije. Sigurni smo da će i studentima ovakvo znanje pomoćina tržištu rada nakon završenog fakulteta. Na ovaj način mogu dobiti najkvalitetniji uvid u industriju, te usvojiti teorijska znanja i primjere iz prakse koji će im pomoći u svakodnevnom radu. 
U pregovorima smo i s pojedinim fakultetima da se studentima omogući i rad uživo s našim timom prije samog početka akademije, tamo gdje je veliki interes studenata, kako bi im se još jasnije približio sadržaj akademije i teme koje će biti obrađene, a sve u cilju da studenti ovu priliku iskoriste na pravi način.

Više informacija