Bosna i Hercegovina

20.11.2018. 16:32

MO BiH će kompaniji 'Scout' iz Zagreba isporučiti robu definisanu presudom

SARAJEVO, 20. novembra (FENA) - Zbog interesa javnosti i  medijskih objava vezanih za obavezu Ministarstva odbrane BiH (MO BiH), a koja se odnosi na prodaju viškova naoružanja i municije po nasljeđenim ugovorima entiteskih ministarstava odbrane iz 2003. i 2004.godine, Ministarstvo odbrane BiH saopćava da je na osnovu pravosnažne presude Suda BiH iz decembra 2017.godine obavezno kompaniji „Scout“ iz Zagreba isporučiti robu definisanu presudom.

Više informacija