Bosna i Hercegovina | FENA

Bosna i Hercegovina

23.04.2018. 17:04

BHN - Zaštitu od klevete moguće unaprijediti ujednačavanjem sudske prakse u BiH

SARAJEVO, 23. aprila (FENA) - Važeće zakone o zaštiti od klevete u Bosni i Hercegovini potrebno je, u koordinaciji sa Ministarstvom pravde BiH, ekspertski analizirati te predložiti njihove izmjene sa ciljem usaglašavanja na nivoima entiteta i Brčko distrikta BiH. Pored toga, Sistem za automatsko upravljanje sudskim predmetima (CMS) moguće je unaprijediti na način da se stvore tehnički uslovi za uvid u slučajeve u kojima je jedna od strana novinar ili medij - zaključeno je između ostalog danas na konferenciji "Sagledavanje i ujednačavanje sudske prakse u oblasti zaštite od klevete" u Sarajevu.

Više informacija