Root

16.06.2019. 13:40

Tais: Razvijene zemlje moraju imati razumijevanja za razvojne potrebe slabijih

SARAJEVO, 16. juna (FENA) - Uvodničar današnje redovne sesije Asocijace nezavisnih intelektualaca Krug 99 Martin Tais smatra da Bosna i Hercegovina, budući da je zemlja u razvoju, ima pravo tražiti veću emisiju ugljendioksida (CO2) od sadašnje, barem do prosječnih vrijednosti, u cilju razvojnog jačanja vlastite industrijske proizvodnje dok ne bude sposobna da po dostizanju većeg razvojnog stepena pređe na obnovljive izvore energije - hidropotencijale, biomasu, vjetar, sunce. 

Više informacija