Ekonomija

28.04.2016. 14:03

Okrugli sto o digitalizaciji televizije u Bosni i Hercegovini

SARAJEVO, 28. aprila (FENA) - Regulatorna agencije za komunikacije (RAK) BiH je javnim operaterima u BiH izdala dozvole za pokrivanje Sarajeva, Mostara i Banje Luke digitalnim signalom, a ono što ovih dana pripremamo jeste da u multipleks A, pored javnih servisa, uđu i komercijalne televizije i da na takav način osiguramo ravnopravan pristup i tretman svih u BiH - izjavio je danas generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH Predrag Kovač.

Više informacija