FENA.BIZ

EBRD podržava rast poslovanja Addiko Bank Banja Luka

Saopćenje, Foto/Addiko Bank

 

EBRD podržava rast poslovanja Addiko Bank Banja Luka

Kredit od 5 miliona EUR za podršku lokalnim preduzećima

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je kredit Addiko Bank a.d. Banja Luka u iznosu od 5 miliona Eura s ciljem pružanja podrške rastu i razvoju malih preduzeća na lokalnom tržištu. Realizacija kreditne linije će se izvršiti dodjelom pojedinačnih dugoročnih kredita mikro klijentima, malim i srednjim preduzećima. Ograničeni izvori dugoročnih finasiranja u BiH i dalje su glavna prepreka za rast privatnog sektora, što ovoj kreditnoj liniji daje na značaju.

Ian Brown, šef EBRD ureda za Bosnu i Hercegovinu je izjavio: “Veoma smo zadovoljni započinjanjem i ovakve vrste saradnje sa Addiko Bank a.d. Banja Luka jer će nam omogućiti da podržimo razvoj ove banke i jačanje realne ekonomije. Zaista je bitno da se jača i podstiče angažman privatnih preduzetnika u Bosni i Hercegovini. Ovaj kredit je jedan takav primjer, a nadamo se će ih biti još više.”

Mario Ivanković, Predsjednik Uprave Addiko Bank a.d. Banja Luka je izjavio: “EBRD ovim finansiranjem pruža dodatnu podršku našem modelu poslovanja, ali i lokalnom bankarskom sektoru. Addiko Bank a.d. Banja Luka, kao jedan od značajnih tržišnih igrača, posvećena je unapređenju svog poslovanja i jačanju pozicije na tržištu. Drago nam je što će ovakva saradnja biti prvenstveno korištena za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća koji predstavljaju generator lokalne ekonomije, ali će takođe indirektno podržati i lokalne zajednice i njihov ekonomski razvoj”.

EBRD je, od početka poslovanja u Bosni i Hercegovini, investirala više od 2 milijarde Eura za više od 145 projekata u zemlji. EBRD se fokusira se na pružanje podrške restrukturiranju i širenju lokalnog privatnog sektora, stvaranju bliskih veza sa širim regionalnim tržištima i promovisanju efikasnije i održive upotrebe resursa.


Unaprijed hvala. 

Korporativne komunikacije

Addiko Bank d.d.
Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo, BiH
T + 387 (0)33 755 783, M +387 61 491 899
addiko.ba
Help to save paper – do you need to print this e-mail?

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.