Bosna i Hercegovina

"Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva" 5.000 KM

Saopćenje, Foto/Grad Sarajevo

SARAJEVO, 31. januara (FENA) – Vijećnici Grada Sarajeva donijeli su danas Odluku o visini novčanog iznosa „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“, a u 2018. godini ona iznosi 5.000 KM.

Kako je naznačeno, novčani iznos grupne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini, ravnopravno se dijeli među članovima grupe koja je dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2018. godini.

Također je na sjednici, kojom je predsjedavao Igor Gavrić, predsjedavajući GV-a, usvojena Odluka  o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kovačići – Centar“ s Odlukom  o provođenju  Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kovačići – Centar” u cilju stvaranja planskih preduslova za rekonstrukciju određenih objekata.

Vijećnici su usvojili predložene izmjene i dopune odluka kojima je Gradsko vijeće ranije pristupilo izradi regulacionih planova, a za obuhvate koji se nalaze na istom području u dijelu Općine Novi Grad, i to regulacionih planova „Halilovići I“,„Alipašin Most I“,„Alipašin Most V“,„Alipašin Most VI” i „RTV“.

Po hitnom postupku vijećnici su donijeli i Odluku o uspostavljanju saradnje između Grada Dohe i Grada Sarajeva u cilju uspostavljanja dugoročne i održive saradnje, razmjene informacija, stručnih znanja i iskustava iz različitih oblasti, a u zajedničkom interesu građana ova dva grada, saopćeno je iz Gradske uprave.

(FENA) E.F.