Ekonomija

Todorović - Panjeta: Zanimanje aranžer postaje sve popularnije

Tekst: Sanda Hrkić, Foto: Srednja poslovno - komercijalna i trgovačka škola Sarajevo

SARAJEVO, 7. januara (FENA) - Srednja poslovno - komercijalna i trgovačka škola Sarajevo već tri godine realizira projekt "Noć aranžiranja", prvenstveno zahvaljujući trgovinama koje za to vrijeme učenicima budu druge učionice.

Piše: Sanda Hrkić

Profesorica aranžerske grupe predmeta Adrijana Todorović - Panjeta kaže da je cilj maturante promovirati odnosno istaknuti na tržištu rada, pokazati njihove kvalitete i pojačati samopouzdanje te na neki način razbiti predrasude o stručnim školama i zanimanjima kao što je aranžer (vizual merchandiser) koje je u svijetu trgovine traženo zanimanje, a u našoj državi je nepravedno zapostavljeno.

- Zahvaljujući tom projektu popravili smo generalno situaciju, barem u ovom gradu, te imamo sve više učenika upisanih za to zanimanje - kazala je Feni.

Todorović - Panjeta dodaje da je "Noć aranžiranja" zapravo praktični dio maturskog ispita, svaki od učenika dobije po jednu trgovinu za koju radi idejno rješenje.

- Rade idejno rješenje i dekorativne elemente, a u toku manifestacije "Noć aranžiranja" u isto vrijeme aranžiraju izloge. To zaista bude lijepo druženje, a javnost može da pogleda rezultate njihovog rada - naglasila je.   

Ističe da zainteresiranost učenika raste, svake godine upišu po jedno odjeljenje za zanimanje aranžer. Kad je započela realizacija projekta imali su manje od dvadeset učenika za to zanimanje, a ove godine ih je upisano 28.

- To nam pokazuje da zanimanje aranžer postaje sve popularnije - kazala je Todorović - Panjeta.

Podsjeća da su ranijih godina trgovine za poslove aranžiranja angažirale osobe koje su završile akademiju likovnih umjetnosti, a mnogi nisu niti znali da u toj školi postoji taj smjer.

- Kad smo počeli s inovativnom praksom i istakli se u javnosti, mnoge firme i trgovine saznale su za nas. Imamo saznanja da su mnogi naši bivši učenici uspjeli dobiti posao u struci - istaknula je. 

Aranžer/Vizual merchandiser vizualnim tehnikama unapređuje prodaju, stvara i prezentira imidž trgovine i firme. Zadužen je za kompletan “look” trgovine, uređuje izloge na kreativan i privlačan način i pravi raspored robe u trgovačkom objektu da bi postigao određeni estetski efekt koji će unaprijediti prodaju.

Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH godinama surađuje sa Srednjom poslovno - komercijalnom i trgovačkom školom Sarajevo, a namjera je kod učenika razvijati kompetenciju i samosvjesnost.    

Predsjednica Sindikata Mersiha Beširović kaže da je "Noć aranžiranja" jedan od vidova njihove suradnje s tom školom.

- Finansijski smo ih podržali putem sindikata FLT iz Norveške, naše partnerske organizacije. Prošle godine smo opremili jednu učionicu - kazala je.

Najavljuje nastavak suradnje, između ostalog, planiraju pomoći opremanje škole namještajem. Taj sindikat sudjeluje i u obilježavanju dana Srednje poslovno - komercijalne i trgovačke škole Sarajevo i čine to na poseban način.

Projekt "Noć aranžiranja" okarakteriziran je kao spona između poslodavca i škole i mogućnost da učenici znanje praktično primijene. Osim maturantima, namijenjen je i svim drugim učenicima aranžerskog smjera.

U Srednjoj poslovno - komercijalnoj i trgovačkoj školi Sarajevo učenici se obrazuju za četiri vrste zanimanja (trgovački tehničari-komercijalisti, poslovno-pravni tehničari, trgovci i aranžeri).

Zahvalnicama za trgovine i firme koje sudjeluju u njihovom projektu "Noć aranžiranja" i pomažu realizaciju učeničkih ideja, medijima zaslužnim za praćenje i promoviranje, te Sindikatu radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH za finansijsku podršku projektu pokazali su da cijene sve što je urađeno za njih. Federalna novinska agencija (FENA) jedna je od dobitnica u kategoriji mediji.

Trgovačka škola je počela s radom 1953. u barakama na Kovačima, u Halilbašića ulici, a 1957. preselila u novu (za to vrijeme modernu) zgradu na Mejtašu gdje i danas rade. Nastavu nisu prekidali ni u najtežim danima 1992. - 1995. organizirajući se po punktovima (od Baščaršije do Otoke).

(FENA) H.D.