U prva tri kvartala RBI ostvarila konsolidovanu dobit 910 miliona eura | FENA


FENA.BIZ

U prva tri kvartala RBI ostvarila konsolidovanu dobit 910 miliona eura

Foto/Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Korporativne komunikacije&upravljanje održivošću
Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Beč, 14. novembar 2017.

U PRVA TRI KVARTALA 2017. GODINE RBI OSTVARILA KONSOLIDOVANU DOBIT OD 910 MILIONA EURA

Neto prihod od kamata porastao za 2,2 procenta na godišnjoj osnovi i iznosi 2.391 miliona eura (Preliminarni podaci za period januar – septembar 2016.: 2.340 miliona eura)
Prihod od redovnog poslovanja povećan za 4 procenta na 3.889 miliona eura (Preliminarni podaci za period januar – septembar 2016.: 3.737 miliona eura)
Opći administrativni troškovi stabilni i iznose 2.291 miliona eura (Preliminarni podaci za period januar – septembar 2016.: 2.294 miliona eura)
Neto rezervisanja za kreditne gubitke umanjena za 68,1 procenat na 160 miliona eura (Preliminarni podaci za period januar – septembar 2016.: 501 milion eura)
Dobit prije oporezivanja uvećana za 66,6 procenata na 1.301 milion eura (Preliminarni podaci za period januar – septembar 2016.: 781 milion eura)
Dobit poslije oporezivanja porasla za 93,2 procenta na 1.012 miliona eura (Preliminarni podaci za period januar – septembar 2016.: 524 miliona eura)
Konsolidovana dobit uvećana za 109,9 procenata na 910 miliona eura (Preliminarni podaci za period januar – septembar 2016.: 433 miliona eura)
Koeficijent problematičnih kredita opao za 2 procentna poena u odnosu na kraj 2016. godine i iznosi 6,7 procenata (preliminarni podaci)
Koeficijent osnovnog kapitala tier 1 (prelazni) stabilan u odnosu na kraj 2016. godine i iznosi 12,7 procenata (preliminarni podaci)
Koeficijent osnovnog kapitala tier 1 (potpuno ispunjen) porastao za 0,1 procentni poen u poređenju s krajem 2016. godine i iznosi 12,5 procenata (preliminarni podaci).


Svi pokazatelji utemeljeni su na Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

„Jako smo zadovoljni rezultatima ostvarenim u prvih devet mjeseci. Blago smo uvećali naš prihod od kamata, a značajno prihod od naknada, te smo sačuvali stabilnost općih administrativnih troškova posmatrano na godišnjoj osnovi", izjavio je generalni direktor RBI, Johann Strobl.

Grupacija na čelu s Raiffeisen Bank International AG (RBI), je u prva tri kvartala 2017. godine ostvarila dobiti prije oporezivanja u iznosu od 1.301 milion eura, što predstavlja rast od 66,6 procenata ili 520 miliona eura u odnosu na isti period 2016. godine. Neto rezervisanja za kreditne gubitke značajno su smanjenja na godišnjoj osnovi, a pozitivan trend zabilježen je i u redovnom poslovanju: prihod od redovnog poslovanja uvećan je za 4 procenta, ili za 151 milion eura u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 3.889 miliona eura, dok su opći administrativni troškovi ostali stabilni. Dobit poslije oporezivanja porasla je za 93,2 procenta na godišnjoj osnovi i iznosi 1.012 milliona eura. Konsolidovana dobit ostvarena u posmatranom izvještajnom periodu iznosila je 910 miliona eura, što predstavlja uvećanje za 109,9 procenata odnosno 476 miliona eura.

„Veliki ekonomski rast zabilježen u Srednjoj i istočnoj Evropi (SIE) odrazio se na sve segmente našeg poslovanja. Ostvarili smo dobit na svim našim tržištima", rekao je Strobl.

Blago uvećan neto prihod od kamata

U prvih devet mjeseci 2017. godine, neto prihod od kamata porastao je za 2 procenta, odnosno 52 miliona eura u odnosu na isti period prošle godine, te iznosi 2.391 milion eura. Navedeno je prvenstveno rezultat povećanja neto prihoda od kamata vezanog za valutu u Rusiji u iznosu od 62 miliona eura, te malih smanjenja vrijednosti zabilježenih na drugim tržištima usljed kontinuirano niskih kamatnih stopa.

Opći administrativni troškovi stabilni                                                                                   

U poređenju s istim periodom prethodne godine, opći administrativni troškovi umanjeni su za 3 miliona eura, na iznos od 2.291 milion eura. Posmatrano godišnje, troškovi uposlenika manji su za 4 miliona eura i iznose 1.145 miliona eura.

Koeficijent trošak/prihod porastao je za 2,5 procentinih poena na 58,9 procenata, uglavnom zahvaljujući rastu prihoda od redovnog poslovanja.

Neto rezervisanja za kreditne gubitke smanjena za 68 procenata

Ukupna neto rezervisanja za kreditne gubitke umanjena su za 68 procenata odnosno za 341 milion eura u odnosu na isti period prethodne godine te iznose 160 miliona eura.

U poređenju s krajem 2016. godine koeficijent problematičnih kredita poboljšan je za 2,0 procentna poena na 6,7 procenata. Razlika vrijednosti problematičnih kredita i rezervisanja za kreditne gubitke u iznosu od 3.778 miliona eura rezultira koeficijentom pokrivenosti problematičnih kredita od 69,4 procenta, dok je na kraju 2016. godine isti iznosio 75,2 procenta.

„Ostvarili smo značajan napredak u pogledu smanjenja problematičnih kredita i po tom pitanju smo već premašili naše godišnje ciljeve", izjavio je Strobl.

S obzirom na ukupni rizik, opći koeficijent osnovnog kapitala tier 1 (prelazni) iznosi 12,7 procenata, a koeficijent ukupnog kapitala (prelazni) 18,0 procenata.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim domaćim tržištem smatra kako Austriju, u kojoj je vodeća komercijalna i investicijska banka, tako i Srednju i Istočnu Evropu (SIE). Njene supsidijarne banke posluju na 14 tržišta diljem regiona. Pored navedenih banaka, Grupacija obuhvata i brojne druge pružatelje finansijskih usluga, npr. u oblasti leasinga, upravljanja imovinom, te spajanja i akvizicija.

Gotovo 50,000 zaposlenika Grupacije pruža usluge za 16,5 miliona klijenata u preko 2,400 poslovnica raspoređenih uglavnom diljem SIE. Dionice RBI-a kotiraju na Bečkoj berzi. Regionalne Raiffeisen Banke posjeduju oko 58,8 procenata ukupnih dionica, dok su preostale dionice u slobodnom opticaju. RBI je centralna institucija regionalnih Raiffeisen banaka i ostalih povezanih kreditnih institucija unutar Raiffeisen bankarske grupacije i to svojstvu pruža značajne usluge.

Za dodatne informacije kontaktirajte:

Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) ili

Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com)

VIDEO

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.