Ured koordinatora za reformu javne uprave - Obuke o javno-privatnom partnerstvu | FENA


Bosna i Hercegovina

Ured koordinatora za reformu javne uprave - Obuke o javno-privatnom partnerstvu

SARAJEVO, 14. septembra (FENA) - U sklopu projekta „Javno-privatno partnerstvo u BiH“, Ured koordinatora za reformu javne uprave počeo je realizaciju serijala obuka za javne službenike i predstavnike privatnog sektora u Bosni i Hercegovini.

Prve obuke su održane u Banjoj Luci i  Bihaću a tokom naredna tri mjeseca bit će održane u svim većim gradovima Bosne i Hercegovine.

Već 25. i 27. septembra obuke su planirane u Mostaru i Trebinju, a tokom mjeseca oktobra i novembra u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Distriktu Brčko BiH te Bijeljini.

Učesnicima obuke su prezentirani slučajevi javno-privatnog partnerstva u praksi, potrebni koraci u provođenju projekta javno-privatnog partnerstva, životni ciklus JPP projekata, metodologija analize vrijednosti za novac u projektima javno-privatnog partnerstva, te različiti aspekti ugovora, pregovaranja i nadzora projekata javno-privatnog partnerstva.

- U protekla dva treninga je više od 100 učesnika u Banjoj Luci i Bihaću imalo priliku upoznati se sa ključnim aspektima projekata javno-privatnog partnerstva. Kao što smo i ranije najavili, cilj obuka nije informativnog karaktera nego su to radionice na kojima se polaznici iz javnog i privatnog sektora upoznaju sa svim detaljima, procedurama, analizama, ugovornim odnosima, ali i dilemama JPP-a. Obuke će se nastaviti u narednim sedmicama i mjesecima te će se održati ukupno 18 obuka i treninga širom države - rekao je tim lider projekta JPP u BiH Tarik Zaimović, te dodao da su obuke dobile izvrsne ocjene od polaznika.

Prema riječima Zaimovića, posebno korisnim su ocijenjeni priređeni materijali, odnosno tri knjige koje su pripremljene u okviru projekta i to:  Metodologija za javno-privatno partnerstvo, Metodologija za procjenu vrijednosti za novac u projektima javno-privatnog partnerstva, te Trening vodič za javno-privatno partnerstvo, a koje na više od 500 stranica obrađuju različite aspekte javno-privatnog partnerstva. 

Javno-privatno partnerstvo je najznačajniji projekt u BiH iz oblasti upravljanja javnim finansijama, a  glavni korisnici su vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko BiH.

Cilj projekta je uspostava funkcionalnog sistema javno-privatnog partnerstva (JPP), usklađenog sa EU standardima i najboljim evropskim praksama.

Više detalja o sadržaju publikacija, predavačima te samom projektu JPP-a  može se pronaći na web stranici projekta www.jpp.ba, saopćeno je iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

(FENA) E.F.