U prvom kvartalu 2017. RBI ostvarila konsolidovanu dobit od 220 miliona eura | FENA


FENA.BIZ

U prvom kvartalu 2017. RBI ostvarila konsolidovanu dobit od 220 miliona eura

Neto prihod od kamata povećan za 4,7 procenata u odnosu na prethodnu godinu na 796 miliona eura (preliminarni podaci za prvi kvartal 2016. godine: 761 milion eura)
Prihod iz redovnog poslovanja povećan za 9 procenata na 1.298 miliona eura (preliminarni podaci za prvi kvartal 2016. godine: 1.193 miliona eura)
Opći administrativni troškovi povećani za 4,4 procenta na 815 miliona eura (preliminarni podaci za prvi kvartal 2016. godine: 781 milion eura)
Neto rezervisanja za kreditne gubitke smanjena za 24,1 procenta na 80 miliona eura (preliminarni podaci za prvi kvartal 2016. godine: 105 miliona eura)
Dobit prije oporezivanja porasla je za 42,5 procenata na 330 miliona eura (preliminarni podaci za prvi kvartal 2016. godine: 231 milion eura)
Dobit nakon oporezivanja povećana je za 86,1 procenat na 255 miliona eura (preliminarni podaci za prvi kvartal 2016. godine: 137 miliona eura)
Konsolidovana dobit povećana je za 98,5 procenata na 220 miliona eura (preliminarni podaci za prvi kvartal 2016. godine)
Koeficijent problematičnih kredita opao je za 0,3 procentna poena na 8,3 procenta u poređenju s krajem 2016. godine (preliminarni podaci)
Koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (prelazni) umanjen je za 0,2 procentna poena na 12,4 procenata u poređenju s krajem godine (preliminarni podaci)
Koeficijent osnovnog kapitala tier 1 (potpuno ispunjen) umanjen je za 0,2 procentna poena na 12.2 procenta u poređenju sa krajem 2016. (preliminarni rezultat)
Zarada po dionici porasla je na 0,67 eura (preliminarni podaci za prvi kvartal 2016. godine)
Svi pokazatelji su u skladu sa Meðunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

Zaključno sa januarom 2017. godine, doprinos RZB-a poslovanju je u potpunosti uključen. Tekući podaci RBI-a se odnose na ishodnu banku; osim ako je drugačije navedeno, istorijski preliminarni podaci su zasnovani na podacima za ishodnu banku (uzimajući u obzir spajanje).

U prvom kvartalu 2017. godine, Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvarila je konsolidovanu dobit od 220 miliona eura.

“Veoma smo zadovoljni početkom finansijske 2017. godine. Vidimo veoma pozitivan ekonomski razvoj na gotovo svim našim tržištima i želimo da iskoristimo ovaj razvoj za selektivni rast,” rekao je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.

U prva tri mjeseca 2017. godine, neto prihod od kamata povećan je za 5 procenata, ili 35 miliona eura, na 796 miliona eura. Ovo se uglavnom odnosi na povećanje neto prihoda po kamatama u Rusiji u iznosu od 31 milion eura koje je povezano s valutom.

 “Neto prihod od kamata je veoma važan za poslovnu banku kao što je RBI. Stoga sam veoma ponosan na činjenicu da je naša neto kamatna marža dodatno stabilizovana tokom prvog kvartala”, rekao je Strobl.

 U poređenju s istim periodom prošle godine, opšti administrativni troškovi porasli su za 34 miliona na 815 miliona eura, uglavnom zbog valutnih efekata. Koeficijent trošak/prihod poboljšan je za 2,6 procentnih poena na 62,8 procenata, uglavnom zahvaljujući rastu operativnih prihoda.

 Koeficijent ukupnog kapitala (potpuno ispunjen) 16,8 procenata

 Na osnovu ukupnog rizika, opći koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (prelazni) iznosi 12,4 procenta, a koeficijent ukupnog kapitala (prelazni) 17,0 procenata.

Ukoliko izuzmemo prelazna rezervisanja definisana u CRR, koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (potpuno ispunjen) iznosio je 12,2 procenta, dok je koeficijent ukupnog kapitala (potpuno ispunjen) bio 16,8 procenata. Ako uzmemo u obzir neto prihod u prvom kvartalu 2017. godine, koeficijenti kapitala bi u oba slučaja bili veći za 0,4 procentna poena.

Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke smanjena za 24 procenta

Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke smanjena su za 24 procenta u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 25 miliona eura i iznose 80 miliona eura.

U odnosu na kraj 2016. godine, koeficijent problematičnih kredita poboljšan je za 0,3 procentna poena i iznosi 8,3 procenta. Problematični krediti u poređenju sa rezervisanjima za kreditne gubitke iznose 5.042 miliona eura, što rezultira NPL koeficijentom pokrivenosti od 74,0 procenata, u poređenju sa 75,2 procenta na kraju godine.

“Razvoj troškova rizika je i dalje zadovoljavajući. Međutim, treba uzeti u obzir da, iz sezonskih razloga, troškovi rizika su uvijek komparativno niski u prvom kvartalu”, objasnio je Strobl.

Poređenje rezultata sa prethodnim kvartalom

 

U poređenju sa četvrtim kvartalom 2016. godine, neto prihod od kamata je opao za 7 procenata, ili 61 milion eura, na 796 miliona eura u prvom kvartalu 2017. godine.

U prvom kvartalu 2017., opšti administrativni troškovi su iznosili 815 miliona eura, što je pad za 4 procenta, ili 33 miliona eura u odnosu na prethodni kvartal. U poređenju s prethodnim kvartalom, neto rezervisanja za kreditne gubitke opala su za 177 miliona na 80 miliona eura. U prvom kvartalu 2017. godine, konsolidovana dobit je iznosila 220 miliona eura, što predstavlja povećanje za 134 miliona eura u odnosu na četvrti kvartal 2016. godine.

Prognoza

Na srednjoročnoj osnovi RBI želi postići koeficijent CET1 (potpuno ispunjen) od oko 13 procenata.

Nakon stabilizacije iznosa kredita, RBI želi nastaviti rast s prosječnim godišnjim povećanjim procenata u segmentu niskih jednocifrenih vrijednosti. RBI očekuje da neto rezervisanja za kreditne gubitke u 2017. godini budu ispod nivoa u 2016. godini (758 miliona eura).

 

Banka očekuje NPL koeficijent od oko 8 procenata do kraja 2017. godine, a srednjoročno RBI očekuje dalje smanjenje ovog koeficijenta. Nadalje, RBI nastoji postići koeficijent trošak/prihod između 50 i 55 procenata na srednjoročnoj osnovi, što se nije promijenilo u odnosu na prethodni cilj. Srednjoročni cilj RBI-a u pogledu povrata na kapital prije oporezivanja oko 14 procenata ostao je nepromijenjen od, sa konsolidovanim povratom na kapital od oko 11 procenata.

* * * * *

Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim domaćim tržištem smatra kako Austriju, u kojoj je vodeća komercijalna i investicijska banka, tako i Srednju i Istočnu Evropu (SIE). Njene supsidijarne banke posluju na 14 tržišta diljem regiona. Pored navedenih banaka, Grupacija obuhvata i druge pružatelje finansijskih usluga, npr. u oblasti leasinga, upravljanja  imovinom, te spajanja i akvizicija.

Ukupno, preko 50,000 zaposlenika grupacije pruža usluge za više od 16,6 miliona klijenata u 2,500 poslovnica, uglavnom u SIE. Dionice RBI-a kotiraju na Bečkoj berzi. Regionalne Raiffeisen Banke posjeduju oko 58,8 procenata ukupnih dionica, dok su preostale dionice u slobodnom opticaju. U okviru Raiffeisen bankarske grupacije (RBG), RBI je centralna institucija regionalnih Raiffeisen banaka i ostalih povezanih kreditnih institucija i pruža značajne usluge u ovom svojstvu.

Za dodatne informacije kontaktirajte:

Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) ili

Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com)

VIDEO

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.