Sparkasse Bank otvorila 24-satnu servisnu zonu | FENA


FENA.BIZ

Sparkasse Bank otvorila 24-satnu servisnu zonu

Foto/Sparkasse Bank

Sparkasse Bank otvorila automatizovanu servisnu 24h zonu u centru Sarajeva   

U okviru poslovnice Sparkasse Bank na adresi Ferhadija br. 23 u centru Sarajeva, otvorena je prva automatizovana 24h zona ove banke.

U zoni su smješteni najsavremeniji, multifunkcionalni uređaji na kojima će imaoci kartica moći obavljati čitav niz konvencionalnih šalterskih usluga, ali tokom 24 sata, bilo koji dan u sedmici i bez čekanja u redu.  

Konkretno, 24h zona Sparkasse Bank će nuditi automatizovane usluge: podizanje gotovine, pregled stanja na računu, promjena PIN-a i brzi krediti na ATM uređaju.

Na multifunkcijskom ATM-u će korisnici zone, osim toga moći i konvertovati valute EUR, USD, CHF, HRK u KM, ali i uplaćivati sredstva na svoje račune otvorene u Sparkasse Bank.  

Novitet za firme, koji će im značajno ubrzati proces svakodnevnih pologa pazara, i time pojednostaviti upravljanja likvidnošću, je depozitni uređaj DATM putem kojeg mogu polagati gotovinu na svoje račune.

Pravnim licima je također na raspolaganju i uređaj “Elektronski pečat”, na kojem mogu predati svoje platne naloge za transakcije unutar zemlje i dobiti elektronsku ovjeru istog momenta.

Posebna prednost zone je to da su pristup i korištenje mogući sa svim karticama, bez obzira na vrstu, brand i izdavaoca kartice.

“Ovo je prva 24h zona Sparkasse Bank, a cilj nam je da u narednom periodu ponudimo ovu vrstu najsavremenijeg bankarskog servisa i u drugim većim gradskim centrima. Automatizovane usluge kakve omogućava moderna tehnologija nisu prednost samo za naše postojeće klijente, što nam je naravno primarno želja, nego i generalno doprinose jednoj urbanoj slici naših gradova. Na ovaj način  šalterska usluga banke postaje dostupna u bilo kojem momentu svim imaocima kartica bilo kojeg izdavaoca, uključujući posjetioce iz drugih gradova i turiste.  

Stoga je jedna od strateških smjernica Sparkasse Bank upravo ulaganje u sve vrste elektronskih servisa, kako bismo našim postojećim i potencijalnim korisnicima ponudili najmodernije načine finansijskog poslovanja, i time im omogućili uštedu vremena i novca” – Ahmed Karić, Direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom Sparkasse Bank.

Sparkasse Bank ima poslovnu mrežu od 40 poslovnica koje pokrivaju cijelu BiH. Banka raspolaže sa 90 bankomata, a njenih 500 uposlenih opslužuju oko 135.000 klijenata. Sa aktivom od 1,2 milijarde KM, kreditnim portfoliom od oko 930 miliona KM koji kontinuirano raste, Sparkasse Bank se ubraja među vodeće i najbrže rastuće banke u BiH. 

Za dodatne informacije smo rado na raspolaganju.


S poštovanjem, 

Elmira Lalić
Zamjenik direktora Direkcije za marketing, komunikacije i kvalitet usluge
Deputy Head of marketing, PR and quality service 

Sparkasse Bank dd - Članica Steiermaerkische Sparkasse BiH 71000 Sarajevo, Zmaja od Bosne 7
Tel.: +387 (0)33 280 395, Fax: +387 (0)33 280 249

 

Mob.: +387 (0)61 477 866

 

mailto:elmira.lalic@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba

 

 

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.