Konferencija o tržištu kapitala u organizaciji Erste i Sparkasse grupacije | FENA


FENA.BIZ

Konferencija o tržištu kapitala u organizaciji Erste i Sparkasse grupacije

Održana konferencija o tržištu kapitala u organizaciji Erste i Sparkasse grupacije  
 

Jedna od najuticajnih evropskih bankarskih grupacija Erste Group Bank, sa članicom Grupe u Bosni i Hercegovini - Sparkasse Bank dd BiH, održala stručnu konferenciju “2nd Erste Investor’s breakfast” na temu trendova na tržištu kapitala. Ova regionalna inicijativa svake godine okuplja potencijalne ulagače i eksperte iz Erste i Sparkasse grupacije u zemljama regiona,a zamišljena je kao podrška institucionalnim investitorima, sa akcentom na tržište dužničkih hartija od vrijednosti. 

U Sarajevu su mišljenja razmijenili predstavnici svih vodećih banaka iz BiH te Erste Bank Hrvatska, kao i reprezentanti javnog sektora. U fokusu je bila tema promjene regulatornog okvira bankarskog sektora, u međunarodnom i lokalnom okruženju, i efekte na  percepciju atraktivnosti lokalnih izdanja obveznica u smislu profitabilnosti i likvidnosnog tretmana. 

Kako su na bh.tržišu banke dominatan ulagač na tržištu kapitala, govorilo se i o mogućnostima poticanja ulagačke spremnosti i kod nebankarskih institucija poput osiguranja i investicijskih fondova, ali i generalnom oživljavanju novčanog tržišta u BiH, čiji je promet značajno manji od regionalnog nivoa.

Zaključeno je da je za dalji razvoj lokalnog finansijskog tržišta potrebno pravovremeno povezivanje regulatora i struke. 

Erste i Sparkasse Grupa stoje na raspolaganju svim učesnicima bh. finansijskog tržišta da svojim iskustvom i snagom pomognu u daljem razvoju lokalnog tržišta kapitala.

Sparkasse Bank ima poslovnu mrežu od 40 poslovnica koje pokrivaju cijelu BiH. Banka raspolaže sa 90 bankomata,a njenih 500 uposlenih opslužuju oko 135.000 klijenata. Sa aktivom od 1,2 milijarde KM, kreditnim portfoliom od oko 930 miliona KM koji kontinuirano raste, Sparkasse Bank se ubraja među vodeće i najbrže rastuće banke u BiH. 

Za dodatne informacije smo rado na raspolaganju.


S poštovanjem, 

Elmira Lalić
Zamjenik direktora Direkcije za marketing, komunikacije i kvalitet usluge
Deputy Head of marketing, PR and quality service 

Sparkasse Bank dd - Članica Steiermaerkische Sparkasse BiH 71000 Sarajevo, Zmaja od Bosne 7
Tel.: +387 (0)33 280 395, Fax: +387 (0)33 280 249 

Mob.: +387 (0)61 477 866 

mailto:elmira.lalic@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.