RBI ostvarila konsolidovanu dobit od 463 miliona eura | FENA


FENA.BIZ

RBI ostvarila konsolidovanu dobit od 463 miliona eura

Foto/Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Poštovani,

saopštenje za javnost povodom objave godišnjih rezultata poslovanja Raiffeisen Bank International za 2016. možete pogledati ovdje.

Također, u prilogu dostavljamo i fotografiju g. Karl Sevelde, generalnog direktora Raiffeisen Bank International. 
 
 
Korporativne komunikacije&upravljanje održivošću
Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

 

2016: RBI OSTVARILA KONSOLIDOVANU DOBIT OD 463 MILIONA EURA

 

·        Neto prihod od kamata opao za 11,8 procenata na godišnjoj osnovi i iznosi 2.935 miliona eura (2015. godine: 3.327 miliona eura)

·        Prihod iz redovnog poslovanja smanjen za 4,8 procenata i iznosi 4.692 miliona eura (2015. godine: 4.929 miliona eura)

·        Opći administrativni troškovi smanjeni za 2,3 procenata i iznose 2.848 miliona eura (2015. godine: 2.914 miliona eura)

·        Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke umanjena za 40,3 procenta na iznos od 754 miliona eura (2015. godine:1.264 miliona eura)

·        Dobit prije oporezivanja porasla za 24,6 procenata te iznosi 886 miliona eura (2015. godine: 711 miliona eura)

·        Dobit poslije oporezivanja veća za 31,9 procenata i ima vrijednost od 574 miliona eura (2015. godine: 435 miliona eura)

·        Konsolidovana dobit porasla za 22,2 procenata na iznos od 463 miliona eura (2015. godine: 379 miliona eura)

·        U odnosu na kraj 2015. godine, koeficijent problematičnih kredita opao za 2,7 procentnih poena i iznosi 9,2 procenta

·        Opći koeficijent kapitala tier 1 (prelazni) porastao je za 1,8 procentnih poena na 13,9 procenata

·        Koeficijent osnovnog kapitala tier 1 uvećan je za 2,1 procentnih poena i iznosi 13,6 procenata

·        Zarada po dionici je 1,58 eura (2015. godine:1,30 eura)

 

Svi pokazatelji su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

 

U 2016. godini, Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvarila je konsolidovanu dobit of 463 miliona eura.

„Obzirom da okruženje nudi niske kamatne stope namećući time pritisak na naše prihode, zadovoljan sam sa konsolidovanom dobiti. Značajno smo poboljšali rezultate u svim regionima. Posebno želim istaknuti Jugoistočnu Evropu, gdje bi rezultati mogli biti veći za skoro 40 procenata. Na nivou država, posebno sam zadovoljan zbog uspješnih preokreta u Mađarskoj i Ukrajini”, izjavio je Karl Sevelda, generalni direktor RBI.

U 2016. godini, neto prihod od kamata opao je za 12 procenata, odnosno za 391 miliona eura, te iznosi 2.935 miliona eura. Navedeno je prvenstveno rezultat nastavka trenda smanjenja kamatnih stopa u mnogim zemljama Grupacije, postojećeg viška likvidnosti, kao i smanjenja kamatnog prihoda, posebno u Rusiji, za 215 miliona eura od derivata koji su zaključeni u svrhu hedging-a.

Opći administrativni troškovi Grupacije smanjeni su za 2 procenta ili 66 miliona eura, te iznose 2.848 miliona eura u izvještajnom periodu. Međutim, koeficijent trošak/prihod porastao je za 1.6 procentnih poena na 60,7 procenata kao rezultat smanjenja prihoda iz redovnog poslovanja.

„Smanjenje troškova nam je i dalje prioritet. Ipak, stalno povećanje regulatornih zahtjeva otežava nam ispunjenje ovog cilja”, izjavio je Johann Strobl, kandidat za generalnog direktora RBI.

 

Koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 iznosi 13.6 procenta

 

U 2016. godini je RBI ponovo uspio značajno poboljšati svoje koeficijente kapitala. Na osnovu ukupnog rizika, koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (prelazni) iznosi 13,9 procenata, a koeficijent ukupnog kapitala (prelazni) 19,2 procenta. Ako izuzmemo prelazna rezervisanja definisana u CRR, koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 iznosio je 13,6 procenata, dok je koeficijent ukupnog kapitala bio 18,9 procenata.

 

Preliminarni koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 ishodne banke iznosi 12,4 procenta s krajem 2016. godine. Ako izuzmemo prelazna rezervisanja, preliminarni koeficijent osnovnog kapitala Tier 1  (prelazni) ishodne banke iznosio je 12,7 procenata.

„Značajno smo premašili naše kapitalne ciljeve kako za RBI tako i za ishodnu banku čak za jednu godinu unaprijed u odnosu na planirane, tako da možemo ranije zaključiti naš strateški program. Želim se zahvaliti našim zaposlenicima, koji su na jedan izuzetan način dosljedno implementirali najsveobuhvatniji program transformacije u historiji naše banke. Uporedo su savršeno izvršili spajanje sa RZB. Zaključivanje transakcije planirano je za 18. mart”, pojasnio je Karl Sevelda.

 

Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke manja za 40 procenata

 

Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke smanjena su za 40 procenata u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 509 miliona eura i iznose 754 miliona eura.

NPL koeficijent  smanjen je za 2,7 procentnih poena na godišnjem nivou, te iznosi 9,2 procenta. Problematični krediti u poređenju sa rezervisanjima za kreditne gubitke iznose 4.905 miliona eura. I pored prodaje i otpisa, koeficijent pokrivenosti NPL poboljšan je sa 71,3 procenata na 75,6 procenata.

„Veoma smo zadovoljni značajnim smanjenjem troškova rizika, te poboljšanjem našeg NPL koeficijenta. Smanjenje troškova rizika moglo bi se postići na skoro svim našim tržištima, što je izuzetno značajno”, izjavio je Johann Strobl.

 

Poređenje rezultata sa prethodnim kvartalom

 

U poređenju sa trećim kvartalom 2016. godine, neto kamatni prihod porastao je za 2 procenta, odnosno 16 miliona eura, te iznosi 748 miliona eura u četvrtom kvartalu.

Sa 749 miliona eura, opći administrativni troškovi u 4. kvartalu viši su za 9 procenata odnosno 62 miliona eura, dok su u prethodnom kvartalu iznosili 687 miliona eura.

U poređenju sa trećim kvartalom, neto rezervisanja za kreditne gubitke povećana su za 151 milion eura i iznose 251 milion eura. Do povećanja je došlo isključivo u Rusiji, Aziji, Hrvatskoj i Corporate segmentima Grupacije.

Konsolidovana dobit u 4. kvartalu iznosila je 69 miliona eura, što predstavlja smanjenje od 114 miliona eura u poređenju sa 3. kvartalom 2016. godine.

 

Prognoza

 

Kao rezultat spajanja sa RZB, koje će biti registrovano u registru preduzeća 18.03.2017. godine, sljedeći izgledi primjenjivi su na ishodnu banku.

RBI je postigao cilj za CET1 koeficijent od 12 procenata, jednu godinu prije plana sa CET1 koeficijentom od 13,6 procenata sa 31.12.2016. godine (12,4 procenta za preliminarnu ishodnu banku). Na srednjoročnoj osnovi RBI želi postići CET1 koeficijent od oko 13 procenata.

Nakon stabilizacije iznosa kredita, RBI želi nastaviti rast sa prosječnim godišnjim povećanjim procenata u segmentu niskih jednocifrenih vrijednosti.

RBI očekuje da neto rezervisanja za kreditne gubitke u 2017. godini budu ispod nivoa iz 2016. godine (754 miliona eura).

RBI će nastojati da postigne NPL koeficijent od 8 procenata do kraja 2017. godine, a srednjoročno RBI očekuje dalje smanjenje.

Nadalje, RBI nastoji postići koeficijent trošak/prihod između 50 i 55 procenata na srednjoročnoj osnovi, što se nije promijenilo u odnosnu na prethodni cilj.

Srednjoročni cilj RBI-a u pogledu povrata na kapital prije oporezivanja ostao je nepromijenjen na oko 14 procenata, sa konsolidovanim povratom na kapital od oko 11 procenata.

 

* * * * *

Elektronsku verziju godišnjeg izvještaja možete pronaći na web stranici VIDEO Izvještaj na njemačkom jeziku možete pronaći na web stranici VIDEO Na toj web stranici možete naručiti i štampanu verziju izvještaja.

 

* * * * *

Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim domaćim tržištem smatra kako Austriju, u kojoj je vodeća komercijalna i investicijska banka, tako i Srednju i Istočnu Evropu (SIE). Njene supsidijarne banke posluju na 14 tržišta diljem regiona. Pored navedenih banaka, Grupacija obuhvata i druge pružatelje finansijskih usluga na polju leasinga, upravljanja imovinom, spajanja i akvizicija.

Oko 48.500 zaposlenika pruža usluge za oko 14,1 miliona klijenata u približno 2.500 poslovnica od kojih se većina nalazi u Srednjoj i Istočnoj Evropi. RBI je potpuno konsolidovani supsidijar Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB indirektno posjeduje oko 60,7 procenata ukupnih dionica RBI-a, dok su preostale dionice u slobodnom opticaju. Dionice RBI-a kotiraju na Bečkoj berzi. RZB je centralna institucija austrijske Raiffeisen bankarske grupacije, najveće bankarske grupacije u toj zemlji. RZB djeluje kao centrala cjelokupne RZB grupacije, a time i RBI-a.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte:

Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) ili

Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com)

VIDEO, VIDEO

 

 

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.