Bosna i Hercegovina

Potpisan Granski kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u FBiH

Foto Fena

SARAJEVO, 10. novembra (FENA) - Granski kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u Federaciji BiH potpisali su danas u Sarajevu federalni ministar pravde Mato Jozić i ovlašteni predstavnici vlada Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Bosanskopodrinjskog kantona Goražde i Kantona Sarajevo s predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Salihom Kruščicom.

Jozić je rekao da državna služba, da bi bila na usluzi građanima, mora biti plaćena, efikasna i samostalna, te brzo rješavati probleme koji često mogu biti sudbonosni.

Dodao je da će s predstavnicima sindikata i kantonalnim premijerima nastaviti raditi na iznalaženju najboljih rješenja za državnu službu na nivou FBiH i kantona.

Kruščica je istakao da u pregovorima nije bilo pobjednika već je nađeno kompromisno rješenje i da treba pristupiti provođenju kolektivnog ugovora da u narednom periodu ne bismo opterećivali kantone i ostale nivoe vlasti.

Rekao je da je zadržano oko 90 posto prethodnog kolektivnog ugovora, te da je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom.

Kruščica je naveo da je uvijek vođeno računa da postignu dogovor o cijeni rada i ostalim pravima u skladu s finansijskom moći Federacije, kantona, gradova i općina, i da sindikat nije kriv što se dešavalo da kasnije dođe do "nekih drugih stvari".

Saglasnost za potpisivanje kolektivnog ugovora nisu dali Zapadnohercegovački, Srednjobosanski, Tuzlanski i Kanton 10.

(FENA) D.V.