Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost GDSBiH

Saopćenje

Predsjednik GDS BiH Ibrahim Spahić povodom  porasta infciciranih koronavirusom CvVID19 u BiH  zahtijeva da VMBiH preduzmu potrebne mjere koje će osigurati odgovorno, efikasno i koordinirano djelovanje nadležnih institucija zaduženih za javno zdravstvo,na osnovu preporuka Savjeta za zdravstvo,socijalnu politku i rad GDS BiH.

Spahić ističe da je potrebno  hitno donijeti nove mjere ,u skladu sa iskustvom u dosadašnjoj borbi sa ovim  virusom, bez stigmatizacije i diskriminacije građana.Svakim danom objavljuju se nove i uznemirujuće informacije i saznanja  o korona virusu u zemlji i svijetu i sve se ,manje ili više,svodi na građansku odgovornost prema sebi i drugima /pokrivenu maskama,pranjem ruku i socijalnom distancom /i nužnost  da se održi sposobnost  zdravstvenog  sistema dok se ne pronađe vakcina.

Krajnje vrijeme je za novu organizacije života i rada i drugi način komuniciranja između nadležnih institucija i građana i jačanje  međusobnog povjerenja. za izlazak iz krize proitašle iz planetarne pandemije

GDS BiH predlaže održavanje  online konferencije bosanskohercegovačkih  medicinskih eksperata,predstavnika bh vlasti i predstavnika WHO uz učešće naznačajnijih socijalnih institucija,poslodavaca i sindikata  i medija kako bi se razmotrila aktuelna situacija  i moguće nove i odgovarajuće preporuke  za suočavanje sa krizom koju  već pola godine  traje.Važno je da se djeluje interministarski  sa nadležnim državnim agencijama  i da se osigura saradnja sa  WHO,regionalnim susjedima i Evropskom unijom radi usaglašene politike u borbi sa korona virusom.Osobito je važno da se prestane sa politizacijom i sve usmjeri na akciju koja podrazumjeva da je u središtu zdravlje,život i rad.Pad BDP,kao i svi drugi pokazatelji svakodnevne borbe za  zdravlje,život i rad  su sve dramatičniji .Usred ljeta,bez odmora i turizma i žive komunikacije ,sa zatvorenim granicama i novim žarištima  potrebno  je dobro razmisliti  i o stanju u kojem se nalazi naše stanovništvo u zemlji i u dijaspori.Istovremeno,pred  nama je uskoro jesenja žetva  i početak školske godine.,Neprevidljivost širenja virusa obavezuje nas da izradimo planove za sve oblasti života i da  u donošenju odluka učestvuju građani.To znači da je bitno stručno,odgovorno i efikasno djelovanje svakog kriznog  menadžmenta  i međusobna saradnja i solidarnost. 

Nužno  je donijeti i nove ključne odluke za  privredu ,proizvodnju i rad  i nove ekološke standarde u ovom kriznom razdoblju.Sada je bitno uspostaviti  efikasne mehanizme za realizaciju ovih odluka  bez blokada i sa punom odgovornošću za funkcionisanje institucija  koje imaju odgovornost za zdravlje i rad .Javnost treba znati kakve su i kolike robne rezerve  u zemlji,posebno kakvi su kapaciteti, organizovanost i osposobljenost zdravstvenog sistema, upotrebljivost  opreme potrebne za zdravstvenu  zaštitu stanovništva i medicinskog osoblja.GDS BiH  ponovo poziva da se postojeća bh  strategija za djelovanje u  slovima pandemije  aktivira i da se odmah osnuje Pres centra na razini BiH i uspostavi dnevna  komunikacija sa stanovništom.

Pres GDS BiH

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.