Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost DF-a

Saopćenje

Demokratska fronta uputila je prigovor na sadržaj objavljen na online mediju www.atvbl.com 2.7.2020. godine, Vijeću za štampu BiH

Prigovorom je zatražena objava ispravke i izvinjenja od strane online medija www.atvbl.com zbog sadržaja objavljenog dana 2.7.2020. godine pod naslovom Čeda Jovanović kandidat Željka Komšića za kantonalnog ministra?.

U skladu sa članom 5., stav (5) Kodeksa za štampu i online medije BiH (Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna.) za ispravku tražimo da bude objavljena unutar originalnog sadržaja uz korekciju naslova.

Sadržaj treba da sadrži informaciju da je Sekretarijat Demokratske fronte negirao da je imenovani kandidat za ministra bilo koje kantonalne vlade, a naslov da oslikava činjenično stanje da imenovani nije kandidat za kantonalnog ministra.

U skladu sa članom 5., stav (6) Kodeksa (Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem.), za izvinjenje tražimo da bude objavljeno kao poseban sadržaj u istoj rubrici, istog dana u sedmici i u isto vrijeme gdje i kada je objavljen i originalni sadržaj. Izvinjenje treba da sadrži informaciju da je urednik svjesno propustio dopuniti informaciju koju je dobio od Sekretarijata Demokratske fronte o tome da imenovani nije kandidat za ministra bilo koje kantonalne vlade.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.