Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost GDSBiH

Saopćenje

Odluka CIK BiH o održavanju Lokalnih izbora za 4.oktobar 2020. je u skladu sa Izbornim zakonom BiH i obavezna je da raspiše i izbore za Mostar.

GDS BiH smatra da na izborima 3.364 000 građana Bosne i Hercegovine imaju novu  priliku da suštinski utiču, svojim glasom, na lokalni razvoj svojih opština i gradova i izbor obdornika za opštinska vijeća, načelnike i gradonačelnike.

GDS BiH u svojim osnivačkim i programskim dokumentima odredila je kao svoj osnovni prioritet obnovu i izgradnju  lokalne demokracije i njihov socijalni i ekonomski razvoj.Inicirali smo i predvodili proces ratifikovanja Evropske povelje o lokalnoj samoupravi 1994. u Prlamentu Republike BiH ,kao i njenoj ponovnoj ratifikaciji u Parlametarnoj Skupštini BiH. Posebno je Građanska demokratska stranka BiH aktivno je  sarađivala sa Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope i drugim strukturama dijelovima Vijeća Evrope, nakon prijema Bosne i Hercegovine u članstvo Vijeća Evrope, tokom desetogodišnjeg rada Stalne konferencije civilnog društva i lokalnih autoriteta u BiH i regiji.

GDS BiH je posebno doprinijela gonošenju odluka o direktnom izboru načelnika i gradonaćelnika i smatra da bi se to pravilo trebalo idnositi na sve opštine i gradove, bez ikakvih izuzetaka.

Građanska demokratska stranka BiH poziva sve učesnike na izborima/stranke, partije i pokrete i nezavisne kandidate /da u fer nadmetanju i kroz ravnoprane uslove za direktnu i medijsku promociju programa doprinesu jačanju lokalne demokracije i razvoju našeg društva, uz poseban naglasak na ravnopravnu zastupljenost, po svim osnovama, kandidatkinja i kandidat.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.