Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost GDS-a BiH

Saopćenje

Građanska demokratska stranka BiH čestita 1.Maj -Međunarodni praznik rada, dan kada treba slaviti stvaralaštvo radnika i njihov dostojanstven život.


Predsjednik GDS BiH Ibrahim Spahić čestita svim radnicima praznik rada i očekuje da će sindikalne organizacije ,savezi i pokreti u BiH i u svijetu u svojim proglasima i u sindikalnoj borbi za poštivanje prava na rad i zaštitu radničkih prava i sloboda i u okolnostima CoVID-19 afirmisati njihove autentične interese.Vrijeme u kojem živimo iz temelja mjenja socijalni dijalog i odnose vlasti ,poslodavaca i sindikata.Milioni radnika ostaju bez posla i elemetarnih uslova za život.U BiH imamo na djelu intervenciju države kroz rebalanse budžeta ,kao i u drugim zemljama i savezima i unijama.Poslodavci su izašli sa svojim programom i ostalo je otvoreno pitanje kako da se radnici i radničke porodice /neovisno od toga jesu li u fabrikama,institutima ili na poljoprivrednom dobru/ postave u situaciji kada gube posao i elementarne uslove za život.

Trebamo jasan plan i način da se osiguraju radnička prava i prava penzionera.Ovdje nije riječ o socijalnoj podršci vlasti i dobročinstvu poslodavaca u korist radnika već o odgovornosti da se shvati da je ključno za održivi i miran razvoj da se poštuje njihov stvarni doprinos društvu.

Država je primarno servis građana i ništa više i ništa manje i to bi se trebalo i u ovim uslovima reafirmisati u korist radnika i njihovog aktivnog i minulog rada i mjerama socijalne politike za nezaposlene i one koji su zbog sadašnje krize ostali bez posla.

Država je i veliki poslodavac i svuda se kod nas, kao i usvijetu, pojavljuje i kao investitor po svojim "standardnim" procedurama /posebno u kriznim vremenima/i logikom uspostavljenih odnosa sa domačim i međunarodnim bankarskim i drugim finansjijskim institucijama.

Država je garant ljudskih prava i sloboda i u vrijeme svih kriza, vanrednih stanja i elementarnih nepogoda i trebala bi biti po definiciji odgovorna za pravo i pravdu i socijalnu sigurnost svakog svog državljanina i stanovništvo.

BiH je ,kao i svijet , ušla u duboku krizu i recesiju i nužno je da partneri ekonomskog i socijalnog dijaloga osiguraju izlazak iz krize i održivi razvoj zemlje.Otuda je ,prije svega,potrebno da se odrede primarno prema uslovima rada i sudbini radnika i penzionera koji zajedno predstavljaju osnovnu polugu razvoja i opstanka društva jer rezultati njihovog aktivnog i minulog rada održavaju budžete i smisao postojanja državnih servisa za potrebe stanovništva,kao i sudbinu poslodavaca,a ne obratno.Vlast i poslodavci počivaju na radu i doprinosu radnika.


Kada su ugrožena prava i slobode radnika ,ugroženo je i društvo i država i otuda je , više nego ikada,bitno njihovo suštinsko i odlučno djelovanje.


Nažalost, na djelu je sistematsko razbijanje sindikalnog pokreta i "preventivno" gušenje svake opravdane pobune/sindikalnih i drugih građanskih inicijativa/ protiv nepravdi u našoj zemlji što sve dovodi do marginalizacije njihove uloge u društvu.

Sretan praznik rada svima koji će ga proslaviti na radnom mjestu ,svima koji će praznik slaviti sa svojim porodicama u nadi da dolazi vrijeme u kojem će se rad i stvaralaštvo konačno vrednovati i poštovati.

Racionalizacija "poslovanja"vlasti nikako ne može da znači smanjenje sredstava npr.za zdravstvo i socijalna prava i obaveze države ,ulaganja u nauku i istraživanja ,obrazovanje i kulturu i javnost i medije i kreativnu IT industriju jer bi se time narušila sama supstanca zajednice.To se potvrđuje i kroz sadašnju krizu i način na koji se njome upravlja.Dobro upravljanje na lokalnom i državnom nivou se mjeri i po tome kako se i na ovim područjima ponaša i deluje zakonodavna i izvršna vlast.

Press centar
GDS BiH

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.