Politika

VMBiH - Za borbu protiv Kovida-19 u BiH 20 miliona američkih dolara zajma IBRD-a

Saopćenje, Foto Fena/Arhiv

SARAJEVO, 7. aprila (FENA) - Vijeće ministara BiH je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojio Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat hitne podrške na pojavu Kovida - 19 u BiH, vrijedan 20 miliona američkih dolara.

U saopćenju Vijeća ministara BiH se navodi da je ovo novi finansijski instrument na hitnoj osnovi, koji će omogućiti širok dijapazon podrške, uključujući napore na jačanju praćenja bolesti, podsticanje intervencija u javnom zdravstvu i rad s privatnim sektorom na redukovanju uticaja na ekonomiju.

Riječ je o podršci oblastima koje, između ostalog, uključuju medicinski materijal i opremu, komplete za testiranje, bolničku opremu, gradnju zdravstvenih objekata za hitnu medicinsku pomoć, uklanjanje medicinskog otpada, kao i podršci socijalnim primanjima.

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost za preusmjeravanje sredstava iz državnih programa IPA 2018, IPA 2019 i IPA 2020 za Bosnu i Hercegovinu za potrebe odgovora na Kovid - 19 i za migrantsku krizu, kako je to predložila Delegacija EU u Bosni i Hercegovini.

Direkcija za evropske integracije, odnosno državni koordinator za IPA-u II  odmah će obavijestiti Delegaciju EU u Bosni i Hercegovini o prihvatanju predloženih preusmjeravanja IPA-e 2018, 2019 i 2020  kao pomoć za odgovor na Kovid - 19, te za migrantsku krizu - navodi se u saopćenju.

Dodaje se da iz IPA-e 2018 nisu iskorištena dva miliona eura, koja se mogu preusmjeriti za ugovor sa Agencijom za medicinska sredstva i opremu UN za odgovor na Kovid - 19, dok će 10 miliona eura biti preusmjereno za podršku migraciji.

Istovremeno će iz IPA-e 2019 i 2020 biti obezbijeđeno 14 miliona eura za podršku malim i srednjim preduzećima, a oblast trgovine bit će podržana s četiri miliona eura.

U saopćenju se navodi da će za 18 miliona eura biti povećan iznos za Opšti instrument za evropske integracije koji se može koristiti za hitnu podršku za Kovid-19. 

Na ovaj način se omogućava Bosni i Hercegovini da sredstva budu brzo dostupna za odgovor na epidemiju Kovida-19, te za migracije - saopćeno je iz Vijeća ministara BiH. 

(FENA) M.B.