Bosna i Hercegovina

MSBiH - Otvoren namjenski podračun za pomoć u borbi proptiv koronaviursa

Saopćenje

SARAJEVO, 1. aprila (FENA) - Na osnovu zahtjeva Ministarstva sigurnosti BiH od 20. marta, danas je Ministarstvo finansija i trezora BiH otvorilo namjenski podračun u okviru Jedinstvenog računa trezora BiH, za budžetska sredstava za borbu protiv koronavirusa covid -19.

Iz Ministarstva sigurnosti napominju da će se  na osnovu Odluke Vijeće ministara BiH od 1. aprila, raspodjela pristiglih novčanih sredstava vršiti isključivo na osnovu odluka Vijeća ministara BiH.  Također, Ministarstvo sigurnosti BiH će osigurati da pristup, odnosno uvid u pristigla sredstva, u svakom trenutku mogu imati i građani, donatori i mediji.

Nakon odluka Vijeća ministara BiH o načinu utroška sredstava, iste odluke će biti objavljene i dostupne domaćoj i inostranoj javnosti.

 Na slijedećem linku Ministarstva finansija i trezora BiH nalazi se ista instrukcija sa detaljnim uputama za uplate: Uplata donacija za pomoć u borni protiv virusa covid -19.

(FENA) D.V.