Korona virus

Mesihović od zdravstvenih ustanova zatražio neophodnu dokumentaciju

Tekst: Senka Trgovčević

SARAJEVO, 1. aprila (FENA) – Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Rusmir Mesihović zatražio je od zdravstvenih ustanova, koje obavljaju laboratorijsku dijagnostiku, da hitno dostave Federalnom ministarstvu zdravstva dokumentaciju za verifikaciju mikrobiološke djelatnosti.

- Ovakvo postupanje naložio sam nakon što sam primio akt Federalnog ministarstva u kojem stoji da nijedna zdravstvena ustanova u Federaciji BiH nema rješenje za obavljanje mikrobiološke djelatnosti što, između ostalog, podrazumijeva identifikacije uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze – potvrdio je Feni Mesihović.

U tom pogledu naglašava da „federalni ministar zdravstva od svih zdravstvenih ustanova sa područja Federacije traži da dostave dokumentaciju za provjeru laboratorijske izolacije i identifikaciju uzročnika korona virusa“.  

- To je potrebno da urade zdravstvene ustanove kako bi se njihov rad i postupanje u aktuelnoj situaciji u vezi korona virusa uveo u zakonske okvire – dodao je Mesihović.

(FENA) D.J.