Bosna i Hercegovina

FEDZZO - Mjere Vlade FBiH za rasterećenje privrede i poslodavaca

Saopćenje

SARAJEVO, 1. aprila (FENA) - Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH (FEDZZO) saopćio je da su poslodavci kojima su odobreni detašmani te koji izvode radove i obavljaju poslove u inozemstvu od danas obavezni poseban doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenika u drugim državama, uplaćivati u smanjenim iznosima.

Naglašavaju da su, s obzirom na Odluku Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID19) na području Federacije BiH, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH te Privredna komora Federacije BiH koordinirano poduzimale određene aktivnosti, u okviru svojih nadležnosti, na iniciranju mjera za rasterećenje privrede i poslodavaca.

- U tom cilju, a radi lakšeg poslovanja i bolje konkurentnosti naših poslodavaca na inozemnom tržištu, a što je vjerujemo opći interes i cilj svih relevantnih institucija, prema Vladi Federacije BIH inicirali smo smanjenje visine posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika na radu u inozemstvu odnosno detaširanih radnika, kao i državnih službenika na funkciji diplomatskog ili konzularnog predstavnika u DKP BiH - navodi se.

Napominju da su poslodavci obavezni posebni doprinos uplaćivati na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

- Vlada Federacije BiH je pozdravila našu inicijativu te na sjednici od 26. marta donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika na radu u inozemstvu, koja je objavljena 27. marta u Službenim novinama FBiH sa stupanjem na snagu od 28. marta - naglašavaju.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH podsjećaju da su o donesenoj odluci obavijestili poslodavce kojim su odobreni detašmani, te koji izvode radove i obavljaju poslove u inozemstvu, a ima ih više od 100, te MVPBiH.

(FENA) D.V.