Ekonomija

BIT Alijansa uputila prijedloge mjera za prevazilaženje ekonomske krize

Saopćenje, Foto Fena/BIT Alijansa

SARAJEVO, 31. marta (FENA) - BIT Alijansa, udruženje IT kompanija iz BiH, uputila je deset prijedloga za koje smatraju da bi znatno pomogli cjelokupnoj domaćoj privredi, da lakše savlada krizu prouzrokovanu pandemijom koronavirusa i sačuva radna mjesta.

Opšti moratorij na otplatu kreditnih zaduženja kod banaka i drugih finansijskih institucija na period od najmanje tri mjeseca za sve građane i privredne subjekte počevši od aprila, jedna je od predloženih mjera.

Predlažu i da se hitno zatraži otpis ili odgoda otplate inostranih zaduženja BiH koja se trebaju isplatiti u 2020. godini.

Oslobađanje od plaćanja doprinosa i poreza na dohodak na period od najmanje tri mjeseca za sve privredne subjekte, te da ovu obavezu preuzmu Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske i vlade kantona u FBiH, također smatraju značajnim prijedlogom za prevazilaženje trenutne situacije.

Prijedlog je i oslobađanje od plaćanja akontacije poreza na dobit u toku 2020. godine za sve privredne subjekte, izuzev banaka i osiguravajućih kuća, te oslobađanje plaćanja poreza na imovinu, što bi najviše pomoglo turističkoj industriji u BiH, ali i građanima. 

Sve javne nabavke u Bosni i Hercegovini smatraju da treba usmjeriti primarno ka domaćim proizvođačima dobara ili domaćim pružaocima usluga i to najmanje u periodu od 24 mjeseca gdje god je to moguće. Navode da treba usvojiti potrebne izmjene Zakona o javnim nabavkama da bi se to osiguralo, te u konsultaciji sa Evropskom komisijom suspendovati od primjene Zakon o državnoj pomoći u BiH na period od najmanje 24 mjeseca, s obzirom i da zemlje Evropske unije evidentno ne primjenjuju slične odredbe. 

Omogućavanje nesmetanog prekograničnog transporta robe i usluga, hitnim usaglašavanjem mjera sa zemljama s kojima BiH graniči, ali uključujući i zemlje EU i CEFTA zemlje, smatraju potrebnom mjerom.

Smanjenje plata u državnoj službi i javnim preduzećima, također smatraju korisnim prijedlogom, uz izuzetke za radnike u zdravstvu, policijskim tijelima i prosvjeti, te vodeći računa o zaposlenima u javnom sektoru koji imaju plate niže od prosječne plate u BiH. 

Podržavaju već iznesene zahtjeve da se usvoje rebalansi budžeta na način da svi troškovi koji se ne odnose na isplatu plata, vanbudžetske fondove, zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i slično neophodne rashode, prebace na stavke vezane za zdravstveni sektor i ublažavanje posljedica ekonomske krize i očuvanje zaposlenosti.

Prijedlog BIT Alijanse je i pomjeriti rok uplate PDV-a s desetog u mjesecu na minimalno kraj mjeseca, a smatraju da bi trebalo raspravljati i o mogućnosti pomjeranja obaveze plaćanja PDV-a po naplati potraživanja, ako ne kod svih, a onda barem kod privrednih društava s manjim ukupnim godišnjim prihodom, koji bi se odredio na temelju analize nadležnih institucija, te omogućiti povrat PDV-a za uplate za nenaplaćena potraživanja počevši od 1. marta.

Ukinuti naplatu svih kirija za prostore u vlasništvu javnih institucija ili preduzeća u narednih 12 mjeseci, smatraju korisnim prijedlogom, saopćeno je iz BIT Alijanse.

(FENA) M.B.