Ekonomija

Goražde - Vlada BPK dala preporuku za pokretanje proizvodnje u 'Pobjedi'

Saopćenje, Foto: Služba za odnose s javnošću Vlade BPK

GORAŽDE, 31.marta (FENA) - Vlada Bosanskopodrinsjkog kantona (BPK) na današnjem nastavku vanredne sjednice razmatrala je aktualna pitanja u vezi s pandemijom koronavirusa (COVID-19) s akcentom na pokretanje procesa proizvodnje u Industrijskoj zoni „Pobjeda“.

S tim u vezi, donesen je zaključak kojim se daju preporuke Kantonalnom štabu civilne zaštite da nakon poduzetih epidemioloških mjera u cilju zaštite suzbijanja i širenja pandemije, da saglasnost za pokretanje proizvodnje privrednim subjektima koji posluju na lokalitetu industrijske zone „Pobjeda“.

 Vlada BPK Goražde, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, usvojila je odluku o davanju saglasnosti Policijskom komesaru Uprave policije da putem direktnog sporazuma potpiše ugovor o nabavci dvije medicinske kamere sa sistemom mjerenja tjelesne temperature. Sredstva za realizaciju ove odluke izdvojena su u iznosu od 7.020,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada BPK usvojila je zaključak kojim se odobrava isporuka 1.000 litara lož ulja iz Direkcije robnih rezervi za potrebe  JU „Dom za stara i iznemogla lica“ BPK-a.

Vlada BPK razmatrala je dopise Udruženja poslodavaca BPK, Obrtničke komore BPK i Udruženja poljoprivrednika Grada Goražde koji se odnose na prijedloge seta mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom (COVID-19) te zadužila Ministarstvo za privredu BPK da razmotri dostavljene prijedloge i u skladu s nadležnostima i mogućnostima ovog kantona, dostavi preporuke za ublažavanje krize nastale pojavom epidemije COVID-19 - saopćila je Služba za odnose s javnošću Vlade BPK.

(FENA) M.B.