Bosna i Hercegovina

Općina Centa Sarajevo - Taksisti i Crveni križ će pomagati najugroženijima

Saopćenje, Foto FENA/Općina Crntar

SARAJEVO, 31. marta (FENA) - Članovi „Sarajevo-taxija“ sa volonterima Crvenog križa će pomagati najugroženijoj kategoriji stanovništva, saopćeno je iz Općine Centar u Sarajevu koja je za te potrebe angažirala Udruženje i Crveni križ Općine Centar, a  s ciljem realizacije mjera na sprečavanju širenja koronavirusa i pomoći najugroženijim kategorijama.

Načelnik te općine Nedžad Ajnadžić je zajedno sa saradnicima danas posjetio članove Udruženja „Sarajevo-taxi“ i volontere Crvenog križa koji su stavljeni na raspolaganje Civilnoj zaštiti Općine Centar te im dodijelio zaštitnu opremu (maske, rukavice, vizire i prsluke).

Pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić je pojasnila da će članovi Udruženja „Sarajevo-taxi“ svakodnevno prevoziti volontere Crvenog križa koji će najugroženijim kategorijama stanovnika pomagati u obavljanju neophodnih aktivnosti.

- S obzirom na to da je Federalni štab civilne zaštite donio naredbu kojom se zabranjuje kretanje osobama starijim od 65 godina, a veliki broj naših starijih sugrađana svakodnevno upućuje pozive lokalnoj zajednici, donijeli smo odluku da angažujemo Udruženje „Sarajevo-taxi“ i Crveni križ Općine Centar, koji će za potrebe naših starijih sugrađana obavljati nabavku neophodnih potrepština, podizanje lijekova iz apoteka, plaćanje računa i slično. Ove aktivnosti će se provoditi u saradnji sa sekretarima mjesnih zajednica, koji će primati pozive naših sugrađana i evidentirati njihove potrebe. Pozivi će se primati svakodnevno u određenom vremenskom periodu na 13 punkotva koji će biti smješteni u prostorijama mjesnih zajednica, nakon čega će volonteri Crvenog križa Općine Centar u vozilima Udruženja „Sarajevo-taxi“ odlaziti na adrese kako bi izvršili usluge koje su građani tražili a najkasnije do 17 sati - kazala je Fazlić.

Načelnik Ajnadžić je naglasio da Općina Centar čini maksimalne napore da obezbijedi pomoć za sve građane kojima je to potrebno.

- U ovakvim trenucima moramo raditi svi zajedno, učiniti sve što je u našoj moći da zaštitimo i sebe i druge - poručio je  Ajnadžić.

U skladu s ranije potpisanim ugovorom sa Udruženjem „Sarajevo-taxi“, ta općina je formirala Službu za transport povrijeđenog i nastradalog stanovništva, koja je regulirana odredbama federalnog Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju stvaranja uslova da se u svim slučajevima nastanka prirodne ili druge nesreće, na bilo kojem dijelu područja općine Centar, može obezbijediti odgovarajuća zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

Na ovaj način, dio članova Udruženja „Sarajevo-taxi“ je u skladu sa odlukama rukovodstva ovog udruženja, stavljen na raspolaganje koordinacionom tijelu Općine Centar.

 

 

 

 

(FENA) D.V.