Kultura

Šarac: U UGBiH aktivnost za pratitelje na Instagramu #umjetnostodkuce

Tekst: Sanda Hrkić, Foto: UG BiH

SARAJEVO, 27. marta (FENA) - Umjetnička galerija BiH (UGBIH) organizirala je online participatornu aktivnost za pratitelje na Instagramu #umjetnostodkuce, koji koristeći se različitim umjetničkim medijima iz topline svog doma (ambalažom, umjetničkim materijalima) mogu reinterpretirati neka od djela iz kolekcije te galerije. 

Muzejska edukatorica i bibliotekarka Odjeljenja Stručne biblioteke i dokumentacije Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Aida Šarac kazala je za Fenu da su građani pozvani da svoje fotografije interpretacija umjetničkih djela šalju putem zvanične instagram i FB stranice Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, ali i da ih objavljuju na svojim profilima uz hashtag #umjetnostodkuce #quarantineart i #ugbih

Kad su u pitanju brojni obrazovni programi UG BiH za različite uzraste djece i djecu s razvojnim teškoćama, za vrijeme trenutne situacije u našoj državi, Šarac kaže da će se održavati online radionice Alternativne učionice. 

- Online radionice će se održavati sedmično, u zakazanom terminu, putem skypa ograničenog broja učesnika sa edukatoricom. Od didaktičkih materijala koristit će se reprodukcije umjetničkih djela iz naše kolekcije u visokoj rezoluciji, na osnovu kojih će djeca voditi diskusiju i dobivati kreativne zadatke - kazala je.

Prijava djece, uzrasta od 6 do 14 godina, može se izvršiti putem emaila aidaa91@live.com

- S obzirom na datu situaciju, naše planirano proto testiranje ARTsee aplikacije za djecu s razvojnim teškoćama, moralo je biti prolongirano. Ali da bi se održao kontinuitet rada s već kreiranim grupama ispitanika, edukatorica će, opet putem skypa, organizirati prilagođene aktivnosti s alternativnim vizuelnim, audio i tekstualnim sadržajima sedam umjetničkih djela sa stalne postavke UGBIH "Oprostorena intima" – kazala je.

Šarac se nada da će spomenute sadržaje ARTsee aplikacije ubrzo ponuditi i na web stranici Umjetničke galerije BiH. To bi, kazala je, roditeljima/starateljima djece s razvojnim teskoćama omogučilo da im pokažu i rade sa njima na alternativnim sadržajima koji do neke mjere (s obzirom da je osnovni uslov razvoja specifičnih vještina u tom programu prisustvo u muzejskoj zgradi i interakcija s originalnim djelima) mogu razviti kognitivne i komunikacijske vještine.

(FENA) M.L.