Društvo

SBB zahtijeva urgentni moratorij na otplatu kredita fizičkim i pravnim osobama

Saopćenje

SARAJEVO, 27. marta (FENA) - Klub zastupnika Saveza za bolju budućnost (SBB) u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta zahtijeva urgentno uvođenje moratorija na otplatu kredita i lizinga za fizička i pravna lica u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz te stranke.

Obraćajući se federalnom premijeru Fadilu Novaliću, dopremijerki Jelki Milićević i Agenciji za bankarstvo FBiH, SBB navodi da je zbog pandemije koronavirusa i vanredne situacije u zastoju gotovo cijeli privredni sistem u Federaciji BiH.

Privatni sektor je ugrožen i na koljenima, kao i većina radnika, jer prometa nema. Ugrožene su sve privredne grane, počev od turizma, hotelijerstva, uslužnih djelatnosti, zdravstvenih privatnih ustanova, marketing agencije, trgovine tekstilom i drugom robom koja nije prehrambena, izdavačke kuće, sve do toga da je u krizi i RTV servis BiH jer građani u ovoj situaciji ne plaćaju RTV taksu, kao i mnogi drugi, napominje SBB.

Stoga, upućuju urgentni zahtjev da odmah Vlada Federacije BiH i Agencija za bankarstvo FBiH uvedu potpuni moratorij na otplatu kredita i lizinga za pravna i fizička lica minimalno na tri mjeseca, uz mogućnost da kreditne obaveze izmiruju oni koji to mogu u ovoj situaciji. Smatraju da je to je jedino ispravno i moguće rješenje.

- Agencija za bankarstvo FBiH je obznanila odluke o moratoriju i danas Pojašnjenje s naznačenim mjerama i uz navode (boldirano) da se to odnosi samo na one klijente koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima.To znači da se ostavlja mogućnost bankama i lizing društvima da procjenjuju ko je ugrožen i ko nije, odnosno da moraju ući u komunikaciju sa svakim klijentom da vide koju od predloženih mjera da servisiraju.

Takav način za primjenu moratorija nije dobar jer u konačnici ostavlja mogućnost kreditorima da odlučuju kome će od fizičkih lica omogućiti neku od mjera ili kome će od pravnih lica omogućiti korištenje neke od mjera. Banke bi u tom slučaju bile doslovno zatrpane zahtjevima i to ne znači praktičnu primjenu moratorija već nešto sasvim drugo. Jasno je da 90 posto privatnog sektora i fizičkih lica nisu u mogućnosti izmiriti svoje obaveze po kreditima i lizing obaveze, pa stoga ovakva odluka Agencije za bankarstvo FBiH nije dobra jer ne sagledava na realan način stanje u državi - kaže se u saopćenju SBB-a.

 

(FENA) D.V.