Politika

Skupština Brčko Distrikta BiH usvojila budžet za 2020. godinu

Tekst: Edin Jašarević, Foto Fena

BRČKO, 24. marta (FENA) - Skupština  Brčko Distrikta BiH je danas na vanrednoj sjednici usvojila budžet Brčko Distrikta BiH za 2020. godinu u iznosu od 256.239.993,00 KM kao i Zakon o izvršenju budžeta po hitnom postupku.

Predsjednik Skupštine Esed Kadrić rekao je da je privremeno ograničenje u izvršenju određenih rashoda u Zakonu o izvršenju budžeta obezbijedilo da se ne mogu trošiti grantovi koji nemaju zakonsko uporište kao i materijalna sredstva u iznosu od preko 60 posto.

Na ovaj način je zakonom onemogućena realizaciju iznosa od 35 miliona KM koji će trebati za sektor zdravstva i podršku privredi zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, naglasio je Kadrić.

Skupština je s usvojenih pet amandmana omogućila da se do sada utrošena sredstva od Kriznog štaba i Vlade Brčko Distrikta BiH realiziraju. Za potrebe Inspektorata Kancelariji gradonačelnika je  na raspolaganje stavljeno 438.750 KM i još 1.000.000 KM za operativno postupanje gradonačelnika prilikom donošenja mjera na Kriznom štabu“, rekao je predsjednik Kadrić.

- Konsatujem da smo savjesno i odgovorno pristupili usvajanju budžeta, uvažavajući trenutak u kome se nalazimo i donijeli smo budžet u kome obezbjeđujemo dodatnih 35 miliona KM kojima će Vlada sa Skupštinom ponuditi kvalitetne programe borbe za radna mjesta u privrednim subjektima na području Brčko Distrikta. Do tada imamo sasvim dovoljno sredstava za osnaživanje zdravstvenog sektora i dodatnih sredstava za nabavku medicinske opreme“, istakao je predsjednik Kadrić.

Kadrić je istakao je da je obezbijeđeno i 100.000 KM Odjeljenju za javnu sigurnost za angažiranje nevladinih organizacija, prije svega Crvenog krsta/križa, u borbi protiv koronavirusa. Za materinski dodatak izdvojena su nedostajuća sredstva u iznosu od 1.172.000 KM, a 1.700.000 KM osigurat će se na poziciji rezervi budžeta za realizaciju odluka koje se budu donosile u periodu borbe protiv koronavirusa.

(FENA) M.B.