Politika

Đonlagić: Zdravlje je najvažnije, ali i pomoći domaćoj ekonomiji

Saopćenje

SARAJEVO, 21. marta (FENA) - Šef Kluba zastupnika DF-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BIH Dženan Đonlagić izjavio je danas da je paralelno s poduzimanjem zdravstvenih mjera, a zdravlje stanovništva je sada na prvom mjestu, potrebno aktivirati i konkretne mjere iz sfere ekonomske politike države.

Prva ekonomska mjera je usvojiti državni budžet za 2020. godine, bez odlaganja, kategoričan je ovaj profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

- Ovim putem želim da pozovem Vijeće ministara BiH da, odmah, pristupi usvajanju Nacrta Budžeta institucija BiH za 2020. godinu, te da isti odmah proslijedi na adresu Predsjedništva BiH koje će onda utvrditi državni Budžet u formi Prijedloga i dostaviti ga Parlamentarnoj skupštini BiH na konačno usvjanje i stupanje na snagu. Druga mjera, je da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, po hitnom postupku, preko Vijeća ministara BiH uputi Izmjene i dopune Zakona o PDV-u. Plaćanje poreskih obaveza po osnovu PDV-a treba vremenski pomjeriti sa početka na kraj tekućeg mjeseca (do 30-tog u mjesecu). Trajanje ove mjere zakonski se može utvrditi da važi najdalje do 31.12.2020. godine, ističe Đonlagić.

Ovo su, po njegovom mišljenju, dvije kratkoročne, konkretne, ekonomske mjere koje je neophodno odmah, bez odlaganja, uputiti u parlamentarnu proceduru. Po usvajanju ove dvije, onda je potrebno pristupiti i izradi srednjoročnih ekonomskih mjera koje će također biti neophodne. Cilj im je ublažiti negativne posljedica po ekonomiju Bosne i Hercegovine koje se već manifestuju usljed proglašenja pandemije izazvane virusom COVID-19.

- Zoran Tegeltija, Predsjedavajući Vijeća ministara BiH i Vjekoslav Bevanda, po funkciji predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, su sada na potezu. Bez odlaganja, jer vrijeme nam sada nije saveznik - zaključuje šef Kluba zastupnika DF-a u PD PSBiH Dženan Đonlagić.

(FENA) D.J.