Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Građanske demokratske stranke BiH

Saopćenje

Ibrahim Spahić,predsjednik  GDS BiH pozdravlja početak rada Koordinacionog odbora na državnoj razini ali da  traži formiranje Pres centra na nivou BiH i  dnevne pres konferencije.
Bitno je da se i medicinski stručnjaci obraćaju redovno na ovim konferencijama,kao i da se osiguraju potpune i blagovremene informacije o zdravstvenom stanju bosanskohercegovačke nacije.Sada je vrijeme za mobilizaciju i vladinih i nevladinih organizacija i potpuno poštivanje odluka državnih,nadležnih institucija.

Neprihvatljivo je da se ne poštuje novi režim života u pojedinim gradovima i nužno je da se privreda i poljoprivreda prilagode nastaloj situaciji i novim inovativnim rješenjima.Neprihvatljivo je da se pojedini lokalni organi vlasti i institucije opušteno ponašaju jer je riječ o opštem dobru.
Neprihvatljivo je da se i pored očigledne drame u Evropi kasni sa nekim odlukama koje su nužne ukoliko se želie ublažiti posljedice pandemije. Dok se traga za vakcinom protiv korona virusa u svijetu posebno je važno da se u zemlji preduzme sve što je moguće da bi se obezbjedila socijalna i zdravstvena zaštita stanovništva.Sve se promijenilo i život u porodici i život u zajednici i nužno je da se koncentrišemo na bitna pitanja svakodnevnice sa ograničenim kretanjem ,sa novim konceptom obrazovanja mladih i starih u potrazi za mogućim sadržjima dnevnih aktivnosti i novim načinom borbe za opstanak,kulture živlenja i svih ljudskih potreba. Potrebno nam je da imamo sposobnosti da sarađujemo,da smo solidarni i da shvatimo sebe i razumijemo najbliže.

Problemi povezani sa samo/izolacijom traže pored požrtvovanih ljekara i medicinskog osoblja i novu organizaciju porodične medicine i terenski rad.Svi raspoloživi kapaciteti civilne zaštite i posebno u mjesnim zajednicama, opštinama ,gradovima i na razini regionalnih zajednica treba da se trenutno aktiviraju.Sva porodična savjetovališta i posebno gerontološke centre treba koristiti da se okupe i organizuju volontere i osposobe za u ovu izuzetnu situaciju.Smatramo da je nužno da se univerziteti angažuju i to u svim oblastima nauke i da je potrebno potpuno mobilizirati društvo na samodbranu i odbranu od pošasti virusa koji je ugrozio i život građana i životne tokove zajednice.Smatramo da sve vlasti treba da podrže otvaranje i specijalnog medicinskog portala i da isto tako pomogne svim kanalima radija i tv i printanih medija da angažuju stručnjake koji imaju znanje da različitim generacijama građana omoguće da se bolje suoče sa korona virusom.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.