Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDA KO Sarajevo

Istup zastupnice «Naše stranke» Neire Dizdarević o pitanju zdravstvene zaštite porodilja predstavlja klasični izraz neznanja i arogancije, te pokušaj da se javnosti podvali neistinu da je tobože Fortina vlada, nakon 25 godina, osigurala pravo porodiljama na zdravstvenu zaštitu.
Podsjećam kolegicu iz «Naše stranke» na činjenicu da pravo na zdravstvenu zaštitu ne daje kantonalna vlada, već isključivo federalni zakon.  Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH osigurava zdravstvenu zaštitu žena  u vezi s planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva nakon porođaja, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja žene.
Obaveza kantona i općina je da izdvajaju sredstva za realizaciju ovog prava. Općine preko centara za socijalni rad ažurno uplaćuju sredstva za ovu svrhu, i kada kolegica Dizdarević pita šta SDA radi po ovom pitanju, podsjećam je da je u 8 od 9 općina u KS na vlasti SDA.
Također podsjećam kolegicu da je SDA ostavila Fortinoj vladi budžet od milijardu i 55 miliona. Zašto je od tog silnog iznosa samo 100.000 KM dato za zdravstvenu zaštitu porodilja, to je pitanje za «Našu stranku» i Fortu. Više su bili u budžetu namijenili za Institut za kulturu i umjetnost, u kojem su bili članovi «Naše stranke», nego za zdravstvenu zaštitu porodilja!
To su priznali i iz samog kluba NS, jer je kolegica Dizdarević u svojoj nespretnoj reakciji rekla da će «biti osigurana i dodatna sredstva da nijedna trudnica ne ostane bez zdravstvene zaštite». Zašto nisu odmah osigurali ta dodatna sredstva, koja sada obećavaju, nego tek nakon moje reakcije?

Kada su već odlučili da budu advokati Vlade KS, pozivam zastupnicu Dizdarević da odgovori i na ostala pitanja koja sam postavila, a koja je prešutjela:
1.        Zašto je Fortina vlada odbila moj amandman da se dodijeli 4 miliona i 700 hiljada za naknade svim porodiljama (po 1.000 KM mjesečno, tokom prvih 12 mjeseci djetetovog života)?
2.        Zašto je Fortina vlada odbila moj amandman da se poveća dječiji doplatak sa 42 na 70 KM?
Potpuni je paradoks da moj zahtjev da porodilje imaju po 1000 KM mjesečne naknade, tokom prve godine, iz «Naše stranke» proglašavaju «sadakom», a da to što Fortina vlada uplaćuje 20 KM paušala proglašavaju «sistemskim rješenjem».

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.