Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost GDSBiH

Saopćenje

Zahtjevi rudara,obrazovnih i zdravstvenih radnika su opravdani i nužno ih je uvažiti i osigurati im normalne uslove života i rada i odgovarajući standard,ističe se u saopštenju Građanske demokratske stranke BiH.

Bosanskohercegovačko društvo ima obavezu da poštuje ljudsko dostojanstvo pravo na rad i život dostojan čovjeka i njegove porodice.Tri najugroženije kategorije radnika su rudari ,učitelji i profesori,i zdravstveni radnici..Vrijeme je da se sindikati,poslovdaci i postojeća vlast posvete njihovim  životnim problemima i to na potpuno novi način.Dijalogom koji će donijeti efikasna i djelotvorna rješenja,stabilnost i jasnu ekonomsku i socijalnu perpektivu onima na ćijem radnom angažovanju počiva profit elektoprivrednih organizacija,kvalitet obrazovanja i osposobljavanja za rad i moderne tehnologije i zdravlje stanovništva i human odnos prema svakom čovjeku .Posebno je začajno da se ovi njihovi  problemi sagledaju u kontekstu razvoja zemlje,dramatične  demografske slike  naše zajednice,odlaska mladih i cijelih porodica iz BiH  i odgovornosti  institucija i nosilaca javnih funkcija .koji se pozivaju na svoju  sveprisutnu i jedino ispravnu misiju  u vođenju ekonomske i socijalne politike.Poznato je da je za  rješenje svih problema /posebno aktuelnih ,kao što je štrajk glađu rudara u RMK Zenica/ potrebno ravnopravno učešće svih zainteresovanih učesnika u javnom  socijalnom dijalogu. Potpuno je iracionalno djelovanje  koje dovodi vlast, sindikat  i poslodavca sa jedne strane, a radnike sa druge Vrijeme je da se glas radnika  jasno ćuje i razumije ,kao i da njihovi sindikati pokrenu trenutno i neodložno pregovore o njihovim  opravdanim  interesima i zahtjevima i  da se  poslodavci vrate na svoja mjesta  za pregovore,čak iako je vlast večinski vlasnik.tzv.državnih firmi i korporacija.Izgleda da je ,kako narod  voli da kaže, Udarila sila u Glavu,pa se ne vidi ,ne ćuje i ne sluša Glas radnika  i stavlja ih se pred svršen ćin da mole za svoja legitimna radnička prava.Pitanje je uime koga i ćega o njihovom životu odlućuju  drugi  i šta su to zgriješili  rudari da trpe jaram i poniženja za svoj rad.Otuda se sve kreativno i aktivno stanovništvo  i firme pitaju ko su  ti drugi ljudi  i sa kojim pravom donose odluke o  životima radnika .

Vrijeme je da se bosanskohercegovačko drušvo pokrene i obespravljenima da satisfakcija.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.