Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Narod i Pravda

Zastupnik Naroda i Pravde u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije FbiH na 4. redovnoj sjednici uputio je inicijativu u kojoj traži od Vlade FbiH da hitno riješi pitanje hotela „Maršal“ na Bjelašnici te da u narednoj godini investira veća sredstva u skijališta u FbiH.

„Nakon što na sjednici Parlamenta FBiH koja je održana u utorak vladajuća većina (SDA, HDZ, DF, SBB) nije dala podršku dnevnom redu 3. sjednice Parlamenta na kojoj smo između ostalog trebali razmatrati izvještaj o radu Vlade FBiH za 2018. godinu, izvještaj o stanju u Aluminiju i mnoge druge važne tačke, nastavili smo sa radom i otvorili 4. sjednicu Parlamenta FBiH. Ovakvo ponašanje i glasanje spomenutih nije odgovorno prema građanima FBiH jer je vrlo važno razgovarati o temama koje su bile na dnevnom redu 3. sjednice. Primjera radi, na 4. sjednici koja se održala u utorak (već je septembar 2019. godine), razgovaralo se o planu rada Vlade FBiH za za ovu kalendarsku godinu, a da se prije toga nije razgovaralo o izvještaj o radu Vlade FBiH za 2018. godinu, koji je bio na dnevnom redu pomenute 3. sjednice“, stava je Muzur.

Bez obzira na navedeno zastupnik Muzur odlučio je iskoristiti svoje zastupničko pravo i pokrenuti pitanje i inicijativu vezanu za skijališta u FBiH i Hotel Maršal na Bjelašnici.

„Inicijativu sam uputio prema Vladi FBiH da u narednom budžetu predvidi sredstva za investiranje u skijališta u FBiH barem u onolikom iznosu koliko je Vlada RS uložila u zadnje dvije godine u Jahorinu. Moje pitanje/inicijativa upućena je prema Vladi FBiH da organizuje hitan sastanak sa Vladom KS, federalnom i kantonalnom agencijom za privatizaciju i naprave najbrže moguće rješenje koje će za rezultat imati ponovno puštanje u funkciju Hotela Maršal na Bjelašnici. Ukoliko postoje problemi sa nadležnostima i prenosima vlasništva, to nikako ne smije za rezultat imati zatvoren hotel, kao što je to slučaj sada“, navodi se u zastupničkoj inicijativi Nermina Muzura..

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.