Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDS-a

Zbog čega Ministarstvo zdravlja ne želi ispitati da li isporučena oprema u bolnici u Istočnom Sarajevu odgovara onoj koja je navedena u tenderu, upitao je danas Slobodan Stanić, član Socijalno-ekonomskog savjeta SDS.

Stanić je rekao da Ministarstvo nemuštim demantijima ne može promijeniti činjenično stanje da je značajan dio opreme koja je predviđena u tenderskoj dokumentaciji za bolnicu “Srbija” zamijenjen daleko nekvalitetnijom i jeftinijom, a da je ukupna cijena od 54 milona KM ostala ista.

Da bi prikrili stvarno stanje iz Ministarstva se, navodi Stanić, služe jeftinim trikovima i fotografijama kojima su na kraju demantovali sami sebe.

„Tako su u namjeri da demantuju moje tvrdnje da je umjesto savremenog ginekološkog stola sa kolkoskopom isporučen daleko jeftiniji uređaj iz Ministarstva poslali fotografiju na kojoj je pored tog uređaja stavljen aparat za ultrazvuk, kako bi izgledalo da on ima ekran i dodatne uređaje“, kazao je Stanić, dodajući da u odnosu na predviđeni, dobijeni uređaj, između ostalog, nema integrisanim softver, ekran, HD kameru visoke rezolucije, mogućnosti snimanja, bilježenje i upoređivanja nalaza.

Stanić je pojasnio da je bolnica u Istočnom Sarajevu građena po sistemu ključ u ruku gdje je tenderom jasno definisano koja oprema je predviđena za opremanje bolnice.

„Ministarstvo zdravlja je kao ugovorni organ moral obezbijediti da sve iz predviđene dokumentacije uđe u ugovor i izvršiti kontrolu da li je sva oprema navedena u ugovoru isporučena“, kazao je Stanić.

On je novinarima prezenotovao još jedan primjer iz kojeg se vidi da je umjesto kvalitetne opreme predviđene tenderom, isporučena jeftinija oprema, a da razlika u cijeni nije umanjena od ukupne cifre koštanja bolnice.

„Umjesto predviđene tri elektohirurške platforme njemačkog proizvođača, koje pojedinačno koštaju 48.500 KM, isporučeni su turski uređaji čija se cijena kreće od 12 do 15 hiljada. Samo u ovom slučaju je trebalo umanjiti cijenu od ukupnih poslova za sto hiljada KM jer nije isporučeno ono što je navedeno u tenderu“, precizirao je Stanić.
Dodatni problemu u slučaju ovog aparata, prema Stanićevim riječima, je i činjenica da u BiH nema servisa za njegovu popravku.

„Zbog toga što se ne vodi računa o mogućnosti popravke i servisiranja imamo situaciju da masa neispravnih uređaja leži u našim zdravstvenim ustanovama“, upozorio je Stanić.

On je istkao da i samo mijenjanje stavki u tenderu predstavlja kršenje Zakona o javnim nabavkama.

„Dokumentaciju za tender izgradnje i opremanja bolnici u Istočnom Sarajevu je preuzelo devetnaest firmi, a samo se jedan ponuđač javio na učešće u tenderu. Da su ostali znali da se mogu mijenjati stavke u samom tenderu sigurno bi se prijavilo više ponuđača“, kazao je Stanić.

SDS
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.