Stranačke aktivnosti

Priopćenje za javnost Hrvatske stranke BiH

Može li Bosna i Hercegovina ovako dalje?

Posljednje mišljenje Evropske komisije, o tome da li je BiH zaslužila status kandidata za članstvo u EU, došlo je zapravo u obliku forme koja na određen način predstavlja Mapu puta a koja sačinjava listu od 14 oblasti u kojima je potrebno ostvariti značajan napredak kako bi EU mogla da donese odluku o davanju kandidacijskog statusa BiH.

Poučeni dosadašnjim iskustvom i brzinom kojom su vladajući rješavali upitnik i dodatna pitanja plašimo se da ova Mapa puta ne bude duga 14 tisuća milja ili 14 godina i da nikada nećemo doći do cilja.

”Iako je decentralizirana državna struktura kompatibilna sa članstvom u EU, Bosna i Hercegovina će morati da reformira svoje institucije kako bi bila u stanju da efikasno učestvuje u donošenju odluka u EU i da u potpunosti implementira i provodi preuzete obveze sukladno pravnoj stečevini EU”, navodi se u izvješću Komisije.

U posljednje vrijeme svjedoci smo zagovaranja formiranja pričuvnog sastava policije u RS-u a kao protu mjeru, na žalost, sve češće se zagovara i formiranje pričuvnog sastava na razini FBiH.

Dakle svima bi do sada trebalo biti jasno da Komisija od nas traži da na razini države formiramo Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvo turizma i sva druga ministarstva koja postoje u svim normalnim EU državama kako bismo bili u stanju da efikasno učestvujemo u donošenju odluka u EU i da u potpunosti implementiramo i sprovodimo preuzete obveze i potrebne reforme.

Između ostalog, moramo da formiramo i Ministarstvo unutarnjih poslova koje će preuzeti nadležnosti na razini države i zaustaviti povampirene vlastodršce da i dalje rade na rezervnim sastavima i planovima za rušenje države BiH.

Neki stanje u BiH nazivaju realnim stanjem, perući ruke od svojih nedjela, a zapravo se nalazimo u stanju koje je produkt dugogodišnjeg korumpiranog sustava a koji je došao pred zid EU a sada ti isti moraju raditi sve ono što su sve ove godine izbjegavali. Da li su sposobni da to i naprave, na žalost NE!

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.