Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Demokratske fronte

Saopćenje

DF u Parlamentu FBiH definisao pravce djelovanja na zaštiti sigurnosti građana

Završeno dvodnevno zasjedanje Zastupničkog doma Parlamenta FBIH kroz koje su razmatrana važna pitanja u toku tri sjednice, od koje su dvije inicirali zastupnici Kluba DF-GS.

Zaključcima usaglašenim na Kolegiju i usvojenim na Vanrednoj sjednici na temu „Usložnjavanje unutrašnje sigurnosne situacije, a u vezi sa najavama o formiranju rezervnog sastava policije iz entiteta Republike Srpske jasno su definisani pravci djelovanja i to između ostalog kroz jačanje kantonalnih i Federalnog MUP-a u smislu popune nedostajućeg aktivnog sastava policije po usvojenim sistematizacijama kao i poduzimanje adekvatnih mjera  na zaštiti sigurnosti svih građana ukoliko aktivnosti na donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima  RS-a  ne budu obustavljene.

Nakon iscrpne prezentacije o usložnjavanju unutrašnje sigurnosne situacije koju je pripremio i prezentirao član Kluba DF-GS, Hajrudin Žilić, kao i  činjenica iznesenih u diskusijama ali i najavama Federalnog ministra unutrašnjih poslova o skorašnjem upućivanju u parlamentarnu proceduru Zakona o rezervnom sastavu policije nedvojbeno je jasno da je itekako bilo potrebno, u svjetlu političkog momenta u BIH progovoriti o ovoj važnoj temi u Parlamentu Federacije i našim građanima dati do znanja da  imamo odgovore u pravcu očuvanja sigurnosti u svim važnim aspektima.

Na Tematskoj sjednici o humanitarno – sigurnosnoj situaciji u Unsko – sanskom kantonu u svjetlu migrantske krize uz zaključke o konkretnoj finansijskoj pomoći Vladi USK za oblast sigurnosti i zdravstva  usaglašen je i usvojen zaključak Kluba DF-GS koji je u okolnostima u kojim se država nalazi  ključni zaključak za pitanja sigurnosti ali i migrantske krize.

Kroz posjetu Kluba Demokratske fronte Unsko - sanskom kantonu  nakon obilaska migrantskih centara ali i razgovora sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti jasno se definisao  najveći problem na koji svi ukazuju, a to je stalni  i nekontrolisani priliv migranata čiji je direktni uzrok propusnost granice odnosno nedovoljan kapacitet Granične policije koji sam po sebi   nameće  zaključak kroz  koji se poziva Vijeće ministara i oba doma državnog Parlamenta da u skladu sa svojim nadležnostima podrže rad institucija na državnom nivou  koje se bave migrantskim pitanjima, Granične policije, Službe za strance i OSA-e u kontekstu popunjavanja nedostajućih ljudskih i materijalnih resursa.

Uz konkretnu finansijsku pomoć zdravstvu i MUP-u USK od 4 miliona KM sa nivoa Federacije ovo je zasigurno zaključak čija bi primjena u znatnoj mjeri uticala na smanjenje obima migrantske krize u USK.

U okviru dvodnevnog zasjedanja Parlamenta usvojena je i Rezolucija u svjetlu presuda Međunarodnog suda za ratne zločine koja u svojoj sadržini ima odrednice Rezolucije Evropskog parlamenta i kroz koju se osuđuje negiranje holokausta, genocida i drugih zločina kao i poziva državni Parlament na  usvajanje Zakona o zabrani i kažnjavanju negiranja genocida i ratnih zločina kao i slavljenja zločina i zločinaca.

Klub DF-GS se odazvao na poziv 12 udruženja žrtava i kroz saradnju inicirao održavanje vanredne sjednice koja je u konačnici i rezultirala usvajanjem Rezolucije što zasigurno predstavlja još jedan korak na putu  prihvatanja istine kao uslova za nastavak procesa pomirenja nakon potvrđenih presuda ratnim zločincima i  presuđenih zločina u BiH, saopćeno je iz DF-a.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.