FENA.BIZ

PKFBiH organizira novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava

 

 

Korporativno upravljanje u državnim preduzećima – novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava

Privredna / Gospodarska komora FBiH najavljuje novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, koji će se organizovati u periodu od 12. do 27. aprila 2019. godine u Sarajevu.

Kroz 30 sati nastave u sklopu ove edukacije, bit će prezentovane slijedeće teme: principi savremenog korporativnog upravljanja, uloga i odgovornosti organa upravljanja, korporativne finansije, poslovna strategija, postupci javnih nabavki i ostale teme od značaja za upravljanje preduzećem.

Usavršavanje se realizuje u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (''Službene novine F BiH'', br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17), te Programom usavršavanja (''Službene novine F BiH'', br. 69/18).

Ovo usavršavanje su dužni obaviti članovi NO i uprava privrednih društava u kojima ovlasti po osnovu učešća državnog kapitala vrše Federacija BiH, kantoni/županije, gradovi ili općine, te je također otvoreno za sve druge osobe koje ispunjavaju uslove predviđene članom 248. Zakona o privrednim društvima (''Službene novine F BiH", br. 81/15).

Prijavu za učešće u ovom ciklusu usavršavanja moguće je izvršiti do četvrtka, 11.04.2019. godine.

Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate Centar za promociju i edukaciju P/G K FBiH (kontakt osoba: Aida Handžić, tel: 033 566 322 ili e-mail: a.handzic@kfbih.com).             

 

 

Aida Handžić

Centar za promociju i edukaciju

Tel: +387 33 566 322

Mob: +387 61 809 351

Fax: +387 33 217 783

E-mail: a.handzic@kfbih.com

Web: www.kfbih.com

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.